Cizí jazyky

 • Olympiáda z anglického jazyka

  13.01.2023 - 07:46
 • Složení předmětové komise cizích jazyků

  27.09.2017 - 00:00

  předseda:

  Mgr. Marie Fryaufová (Fa)

  členové:

  PaedDr. Macková Jana (Ma)

  Mgr. Kučerová Šárka (Ku)

  Mgr. Kladivová Lenka (Kd)

  Mgr. Křivková Valerie (Kk)

  Mgr. Krátká Eva (Ke)

  Mgr. Radiven Angela (Ra)

  Mgr. Šímová Eva (Ší)

  Mgr. Běťáková Alena (Bk)

  Mgr. Flídrová Monika (Fl)

  Mgr. Vomáčková Markéta (Vm)

  Mgr. Kolářová Ivana (Kv)

  Mgr. Soukupová Tamara (Sp)

 • Olympiáda v anglickém jazyce

  03.03.2017 - 13:56
 • Olympiáda v anglickém jazyce

  26.01.2016 - 12:12
  Olympiáda v anglickém jazyce

  Ve čtvrtek 21.1.2016 se konalo školní kolo olympiády v AJ, do kterého se mohli přihlásit zájemci z 1.-3. ročníků střední pedagogické školy. Každý z nich absolvoval písemnou část (poslech a porozumění textu) a ústní část. Ta se skládala te tří...

 • Předměty/moduly patřící pod danou komisi

  04.04.2015 - 00:00

  Vyšší odborná škola

  Cizí jazyk 1 (CZJ1)

  Cizí jazyk 2 (CZJ2)

  Didaktika cizího jazyka (DCJ)

  Konverzace v cizím jazyce (KCJ)

  Střední škola Anglický jazyk (ANJ) Německý jazyk (NEJ) Ruský jazyk (RUJ) Anglický jazyk - konverzace (ANK) Anglický jazyk volitelný (ANV) Německý jazyk volitelný (NEV) Anglický jazyk nepovinný (ANN) Německý jazyk nepovinný (NEN)
 • Mezinárodní debata mládeže

  23.11.2014 - 00:00

  VOŠP a SPgŠ Litomyšl se zapojila do mezinárodního projektu

  Jugend debattiert international (Mezinárodní debaty mládeže).

  Tento projekt zaštítěný organizací Goethe Institut podporuje osobnostní růst mladých lidí, učí je utvářet názor na základě znalostí faktů a své názory formulovat v demokratické debatě. Celý koncept překračuje rámec němčiny jako cizího jazyka, dá se s úspěchem využít v dalších předmětech (český jazyk, dějepis, základy sociálních věd).

 • Činnosti předmětové komise

  26.09.2012 - 00:00
  Členové komise cizích jazyků koordinují mezinárodní spolupráci VOŠP a SPgŠ Litomyšl s partnerskými školami v zahraničí (výměna studentů s německou školou ve Wandlitz, projekt Leonardo da Vinci) – více se dozvíte v sekci spolupráce se zahraničím. Tyto aktivity významně přispívají k rozvoji...
 • Angličtina

  10.11.2009 - 00:00
 • Cizí jazyky

  02.04.2007 - 00:00