Aktuality

 • Výroční vysvědčení

  26.06.2020 - 08:35

  Výroční vysvědčení za školní rok 2019/2020

  žákům 1. - 3. ročníků Střední pedagogické školy vydají třídní učitelé dne 30.6.2020 v 8:00 hodin.

  Všem, kteří distanční výuku zvládli, blahopřejeme a všem žákům i učitelům přejeme klidné a radostné prázdniny plné krásných zážitků....

 • Maturitní vysvědčení

  22.06.2020 - 11:31

  Maturitní vysvědčení bude k dispozici dne 26.6.2020 dle časového harmonogramu:

  S4.A - 9:00 hodin, S4.B - 10:00 hodin, S4.C - 11:00 hodin.

  Všem absolventům blahopřejeme a do dalšího života přejeme mnoho osobních i profesních úspěchů.

  ředitelství školy

 • MATURITA 2020

  07.05.2020 - 14:30

  Maturitní zkouška pro školní rok 2019/2020 je upravena Zákonem č. 135, ze dne 27.3.2020.

  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-135

  Termíny profilové MZ (podzimní): 14.9.2020

  Termíny státní části (didaktických testů) dle harmonogramu CERMATu

 • Hodnocení žáků ve 2.pololetí školního roku 2019/20

  28.04.2020 - 11:47

  Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/20 upravuje

  Vyhláška č. 211/2020 Sb. vydaná dne 27.4.2020 MŠMT

 • CHŮVA pro děti do zahájení povinné školní docházky

  01.04.2020 - 00:00
  Zahájení kurzu v pátek 25. 9. 2020 v 8:00 hod. učebna č. 42. Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M) Rekvalifikační kurz bude probíhat v prvním pololetí školního roku 2020/21. Do kurzu budete zařazeni na základě přihlášky, kterou nám zašlete na níže uvedenou adresu.

  ...

 • Informace pro ubytované žáky

  24.03.2020 - 09:35

  Z důvodu nouzového stavu, vyhlášeného Usnesením vlády ČR ze dne 12.3.2020 č.194 vám bude přiměřeně snížena úplata za ubytování v měsíci březnu a úplata po dobu platnosti vyhlášeného nouzového stavu vám bude prominuta.

 • Upozornění

  15.03.2020 - 11:55

  Na základě rozhodnutí ředitele školy je od 16.3.2020 umožněno pedagogickým pracovníkům

  pracovat z domu (tzv. home office). Rozhodnutí platí na dobu omezenou.

  Domácí přípravu žáků a studentů vyučující zajistí dle svých možností, popř. využijí technické vybavení školy.

  ...

 • Plánovací návštěva ErasmusPRO v bilingvní škole ve Vídni

  20.11.2019 - 19:14
  Předvýjezdová plánovací návštěva ErasmusPRO v bilingvní škole spolku Komenský ve Vídni

  V rámci programu Erasmus, dlouhodobá vzdělávací mobilita, byla uskutečněna návštěva zástupců VOŠP a SPgŠ v partnerské bilingvní škole ve Vídni. Účelem této zahraniční cesty bylo osobní...

 • Pěvecký sbor KOS se vrátil ze zahraničního turné

  18.11.2019 - 11:52

  Pěvecké sdružení KOS Pedagogické školy Litomyšl má za sebou další z řady mezinárodních zahraničních turné. To bylo zahájeno koncerty „Pocta sametu“ ve Smetanově rodišti a v Hradci Králové, jimiž se KOSáci připojili k oslavám 30. výročí svobody a demokracie. Pak se již sbor KOS...

 • ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU VOŠP

  30.08.2019 - 16:47

Stránky