Dramatická výchova

 • Složení předmětové komise dramatické výchovy

  27.09.2017 - 00:00
  předseda: MgA. Šefrna Matěj Karel (Še) členové: MgA. Dušková Kristýna (Du) Mgr. Kroulíková Dagmar (Kr)
 • Činnosti předmětové komise

  03.09.2013 - 00:00

  Pro své žáky a studenty každoročně připravujeme několik akcí, například literární exkurze a recitační soutěže - POEMA (celostátní recitační soutěž ped. škol), Pardubické poetické setkání, Wolkerův Prostějov. Podporujeme vlastní literární tvorbu žáků a studentů. Se studenty a žáky...

 • Činnosti předmětové komise

  09.01.2013 - 00:00

  Každoročně se vybraní žáci naší školy účastní národní přehlídky v uměleckém přednesu prózy a poezie, improvizovaném vyprávění a čtení Středních pedagogických škol „Pedagogická Poema“. Vnímáme tuto přehlídku zároveň jako možnost rozvíjet svůj talent, dovednosti v oblasti přednesu, improvizaci a práci s textem také prostřednictvím nabídnutých souběžně probíhajících tvůrčích a rozborových seminářů.

  Žákům jsou nabídnuty další možnosti rozvíjení hlasových a řečových dovedností – „Pardubické poetické setkání“, recitační dílny, autorská čtení.
 • Předměty/moduly patřící pod danou komisi

  26.09.2012 - 00:00
  Vyšší odborná škola Moduly: Dramatická výchova (DRV), Didaktika dramatické výchovy (DDV), Hra a tvořivost (HRT), Taneční průprava (TAP), Rétorika a hlasová výchova (RHV), Dramatická tvořivost (DRT), Dramatické hry (DRH) a volitelné moduly: Loutkové divadlo (LOD), Projektování vícedenních akcí pro...
 • Dramatická výchova

  02.04.2007 - 00:00