Vzdělávací kurzy

  • CHŮVA pro děti do zahájení povinné školní docházky

    01.02.2021 - 10:50
    Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M) Rekvalifikační kurz bude probíhat v prvním pololetí školního roku 2021/22. Do kurzu budete zařazeni na základě přihlášky, kterou nám zašlete na níže uvedenou adresu.

    Akreditovaný vzdělávací kurz pro získání profesní kvalifikace Chůva...