Žáci a studenti

 • ABSOLUTORIUM 2020, zápis studentů VOŠP

  18.05.2020 - 12:19
  Aboslutorium podzim 2020 14. 9. - 18. 9. 2020

  Odevzdání absolventské práce k podzimnímu termínu absolutoria: do 31. 8. 2020

  1. 9. Zápis a třídnické hodiny VOŠ denní studium v 10.00 hodin (účast studentů povinná)

  Zápis, třídnické hodiny a konzultace VOŠ dálkové studium (od 8:00...

 • SUPLOVÁNÍ

  17.05.2020 - 14:00

  ZAHAJOVACÍ PORADA - středa 26. 8. 2020 v 8:30 hod. sborovna, školení - ETK středa 26. 8. ve 13:00 hod., učebna č. 28 (všichni vyučující)

  Aboslutorium podzim 2020 14. 9. - 18. 9. 2020

  Odevzdání absolventské práce k podzimnímu termínu absolutoria: do 31. 8. 2020

  1. 9....

 • MATURITA 2020

  07.05.2020 - 14:30

  Maturitní zkouška pro školní rok 2019/2020 je upravena Zákonem č. 135, ze dne 27.3.2020.

  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-135

  Termíny profilové MZ (podzimní): 14.9.2020

  Termíny státní části (didaktických testů) dle harmonogramu CERMATu

 • CHŮVA pro děti do zahájení povinné školní docházky

  01.04.2020 - 00:00
  Zahájení kurzu v pátek 25. 9. 2020 v 8:00 hod. učebna č. 42. Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M) Rekvalifikační kurz bude probíhat v prvním pololetí školního roku 2020/21. Do kurzu budete zařazeni na základě přihlášky, kterou nám zašlete na níže uvedenou adresu.

  ...

 • Aktuální rozvrh

  27.01.2020 - 00:00