Tělesná výchova

 • Složení předmětové komise tělesné výchovy

  27.09.2017 - 00:00
  předseda: Mgr. Kraj Štěpán (Kš) členové: Mgr. Kusá Olga (Ku) Mgr. Leníček Stanislav (Le)

  Mgr. Saqua Pavel (Sq)

  Mgr. Junková Petra (Jk) Mgr. Pečinka Miloslav (Pe)
 • Tělesná výchova

  08.11.2010 - 00:00
 • Předměty/moduly patřící pod danou komisi

  04.04.2007 - 00:00

  Vyšší odborná škola
  Tělesná výchova (TEV), Didaktika tělesné výchovy (DTV), Zdravotní tělesná výchova (ZDT), Taneční průprava (TAP), Projektové vyučování tělovýchovných aktivit (PVY), Sportovní hry (SPH), Moderní formy gymnastiky (MFG), Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové...

 • Činnosti předmětové komise

  30.03.2007 - 00:00
  Př ipravuje během školního roku řadu tělovýchovných kurzů – turistický, lyžařský, plavecký a cyklistický. Organizuje blokovou výuku některých vybraných předmětů a modulů – sporty a pobyt v přírodě, sporty vyžadující zvláštní materiální a klimatické podmínky. Konkrétně jde o výuku související...