UNESCO

 • Výroční zpráva 2019

  28.11.2019 - 10:24
 • Výroční zpráva UNESCO 2017/18

  11.12.2018 - 10:22
 • Výroční zpráva 2016/17

  19.12.2017 - 09:34
 • Hejtman Pardubického kraje děkuje

  02.02.2016 - 08:13
 • Výroční zpráva UNESCO ASP net 2014-2015

  07.01.2016 - 08:19
 • UNESCO

  11.11.2015 - 00:00

  Přidružené školy UNESCO jsou zamýšleny jako instituce, které propagují ideály a principy UNESCO na poli výchovy a vzdělávání prostřednictvím zcela konkrétních - pilotních - projektů ekologických, lidskoprávních, multikulturních či zaměřených na ochranu kulturního dědictví a šíření informací o fungování systému OSN.

  Od roku 1996 jsme byli na základě projektu Pedagogická interpretace Úmluvy o právech dítěte zařazeni do Systému přidružených škol UNESCO ( certifikát, osvědčení). Od té doby škola organizuje aktivity týkající se práv dítěte. Pořádáme semináře poukazující na potřebu omezování negativních jevů ve společnosti, snažíme se o aplikaci dílčích projektů do praktické činnosti, zapojujeme se do celostátních humanitárních akcí, například Pomozte dětem, Adopce na dálku, Kytičkový den, Bílá pastelka a podobně. V souvislosti s těmito akcemi a informacemi o lidských právech hledali žáci i vyučující pro svou práci vhodnou hranici mezi právem a povinností: "Právo není jen neomezená svoboda, jak se mnozí mladí domnívají." - "Jeho právo končí tam, kde začíná právo druhého." - "Nemohou mít jen práva, ale také povinnosti." Různé názory, různá výchovná realizace. Ale velká snaha nabídnout žákům možnost samostatné práce, uplatnit se, sdělit názor, či prosadit se určitě byla.
 • Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet ( 2013/2014)

  17.12.2014 - 07:10
  Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASP net ( 2013/2014)

  Jméno školy: Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola,Litomyšl, Komenského nám. 22

  Adresa: VOŠP a SPGŠ,Litomyšl,Komenského nám. 22,57012 Litomyšl...

 • Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASP net ( 2011/2012)

  04.01.2013 - 00:00

  Zaměření školy v rámci ASPnet

  Na základě předloženého projektu Pedagogické interpretace Úmluvy o právech dítěte byla škola zařazena do Systému přidružených škol UNESCO. Jako přidružená škola UNESCO pokračujeme v aktivitách týkajících se práv dítěte.

  Od roku 2001 realizuje škola modulovou formu výuky na vyšší odborné škole. Součástí povinné výuky budoucích pedagogů je modul Multikulturní výchova. Na VOŠP v Litomyšli je tak zavedena výuka metodami,postupy a programy snižování národnostního a rasového napětí,výchova k odstraňování předsudků a rozvíjení vzájemného porozumění. I na SPGŠ je téma multikulturality rozvíjelo například v předmětech občanská nauka,společenské vědy,pro odbor pedagogické lyceum jsou lidská práva součástí výuky specifického zaměření humanitní studia.

 • Významné akce

  17.04.2007 - 00:00

  Na VOŠP a SPgŠ Litomyšl byla v souvislosti se začleněním mezi přidružené školy UNESCO realizována už celá řada akcí. Mezi ty nejvýznamnější patří např. festivaly tvořivosti a Týdny škol UNESCO.