Hudební výchova

 • Složení předmětové komise hudební výchovy

  27.09.2017 - 00:00
  předseda: Mgr. Richard Müller (Ml) členové: Mgr. Motl Milan (Mo) Mgr. Švecová Jana (Šv) Mgr. Hřebcová Vlasta (Hř) Mgr. Andělová Markéta (An) Mgr. Krčmářová Daniela (Kř) Mgr. Nováková Pavlína (Nv)

  Mgr. Kleiner Ondřej (Kj)

  Mgr. Urbánková Dana (Ur)
 • Hudební výchova

  20.04.2007 - 00:00
 • Předměty / moduly patřící pod danou komisi

  04.04.2007 - 00:00
  Vyšší odborná škola Hudební výchova (HUV), Didaktika hudební výchovy (DHV), Hra na hudební nástroj (HHN), Pěvecká a instrumentální praxe (PIP), Hudební seminář (HUS), Muzikofiletika (MUF) a volitelné moduly Hra na hudební nástroj a základy improvizece (HNI), Hra na hudební nástroj volitelný (HNV),...
 • Činnosti předmětové komise

  30.03.2007 - 00:00
  Spolupracuje se smíšeným pěveckým sborem KOS při VOŠ a SPgŠ. Podílí se na přípravě koncertních a soutěžních vystoupení, organizuje výchovné koncerty pro školy v Litomyšli a v okolí. Pořádá vzdělávací akce typu pracovních dílen a workshopů. Dále pořádá kulturně výchovné a poznávací zájezdy a exkurze. Jedná se o návštěvy koncertů, zájezdy na operní a baletní představení, muzikály, poznávací exkurze do významných hudebních památkových center a podobně. Podílí se aktivně na přípravě majálesového programu. Aktualizuje školní hudebně odbornou literaturu v rámci kabinetu a studovny v informačním centru.