Činnosti předmětové komise

30.03.2007 - 00:00
Pořádá exkurze do zařízení pro děti se specifickými potřebami.
Organizuje a zabezpečuje celostátně zaměřené akce pro pomoc dětem s postižením, např.: Bílá pastelka, Světluška, Svátek s Emilem apod.
Spolupracuje se Speciální školou Svítání v Pardubicích, Mateřskou školou a Základní školou v Kyjově, I. Základní školou v Litomyšli
Při účasti v oblasti středoškolské odborné činnosti se umístila v roce 1998 na 6. místě v celostátním kole, v roce 1999 na 3. místě v celostátním kole a v roce 2002 na 2. místě v krajském kole.