Plánovací návštěva ErasmusPRO v bilingvní škole ve Vídni

20.11.2019 - 19:14

Předvýjezdová plánovací návštěva ErasmusPRO v bilingvní škole spolku Komenský ve Vídni

V rámci programu Erasmus, dlouhodobá vzdělávací mobilita, byla uskutečněna návštěva zástupců VOŠP a SPgŠ v partnerské bilingvní škole ve Vídni. Účelem této zahraniční cesty bylo osobní setkání se zástupci školy ve Vídni a dojednání všech nezbytných náležitostí týkajících se plánované, dlouhodobé zahraniční stáže studentů Vyšší odborné školy pedagogické v Litomyšli.

Studentky, které na VOŠP studují obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, budou vykonávat praxi na této bilingvní škole ve Vídni, která je zřízena při spolku J. A. Komenského, v délce tří měsíců (11.1.2020 – 11.4.2020).

Zástupci partnerských škol v rámci pracovního setkání podepsali projektovou dokumentaci a zároveň měli možnost nejenom si prohlédnout prostory mateřské a obecné školy, ale také získat přímou zkušenost s bilingvní výukou dětí v předškolním a mladším školním věku.  Během pondělní schůzky byla projednána s paní ředitelkou obecné školy Mgr. Dipl. Päd. Marcelou Ofner obsahová stránka odborné praxe a organizační náležitosti (ubytování studentek, doprava a stravování). V úterý dopoledne zástupce VOŠP přijala paní ředitelka mateřské školy Sabina Eimer, ukázala jim prostory mateřské školy a seznámila je s chodem tohoto zařízení. S ředitelkou mateřské školy byly projednány detaily stáže, především obsahová náplň samotné praxe. Po zbytek dne se zástupci VOŠP měli možnost zúčastnit výuky jak v obecné škole, tak v mateřské škole a seznámit se s tím, jak bilingvní vzdělávání probíhá v praxi.