Studenti VOŠ na exkurzi školy Olgy Havlové

30.03.2023 - 12:25

Dne 29.3.2023 se studenti prvních ročníků oboru Speciální pedagog, zúčastnili vzdělávací exkurze v Jánských Lázních.  Zde navštívili Obchodní akademii, odbornou školu a praktickou školu Olgy Havlové. Toto zařízení je určeno pro žáky s tělesným postižením, kteří mají ke studiu vytvořeny vynikající podmínky. Všechny budovy školy jsou samozřejmě bezbariérové, nachází se zde bazén, tělocvična, posilovna, internát či rehabilitační středisko. Každým rokem se účastníme ukázek výuky plavání.  Jedná se o specifickou činnost, která vede k seznámení dětí se základy plaveckých způsobů s ohledem na míru handicapu. Hlavním cílem plavání je osvojení si schopnosti pohybovat se ve vodě bez kompenzačních pomůcek, což má přímý dopad na posílení sebevědomí, nezávislého pohybu ve vodě a soběstačnosti. Dále se studenti seznámili s provozem a vybavením školy a rovněž si v rámci tělesné výchovy mohli vyzkoušet různé druhy kompenzačních pomůcek, které ve škole žáci využívají. 

30.03.2023 - 12:21