LOUČENÍ S DALŠÍM PROJEKTEM ERASMUS+

31.05.2023 - 11:30

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZAHRANIČÍ je název projektu v rámci programu Erasmus+ KA102 - Projekt mobility pro studenty a pracovníky odborného vzdělávání a odborné přípravy, kterým naše škola v období 2020 -2023 navázala na předcházející projekt Odborná praxe v předškolních zařízeních v letech 2019-2022. Díky těmto projektům a schválenému grantu z Evropské unie jsme mohli nahlédnout pod pokličku předškolního vzdělávání v Německu, Rakousku a Irsku. Dohromady 28 studentů Vyšší odborné školy pedagogické mohlo absolvovat odborné praxe v zahraničních mateřských školách, z toho šest studentek v délce tří měsíců. Podařilo se nám navázat spolupráci s novými partnery a mateřskými školami, které fungují v mnoha ohledech odlišným způsobem, než jsme zvyklí zde v České republice. Díky projektům mohly naše studentky zažít na vlastní kůži, jaké to je pracovat v německé, rakouské nebo irské mateřské škole, jaké postupy a principy předškolní pedagogiky se zde praktikují, jaké pracovní podmínky a náplň práce mají tamní učitelky. Přestože většina z nich na mobility či stáže odjížděla s obavami, zda to zvládnou, nakonec se všechny vrátily nadšené, plné zážitků a zkušeností. Ty nám potom předávaly dál v prezentacích, které jsme organizovali pro ostatní studenty střední a vyšší odborné školy, zaměstnance školy, studenty dálkového studia a pozvány byly také učitelky mateřských škol z okolí Litomyšle. Z absolvovaných praxí v zahraničí vyplynulo, že ačkoli podmínky pro předškolní vzdělávání a samotné mateřské školy se v jednotlivých zemích značně liší, radost z práce s předškolními dětmi zůstává stejná. Pro některé studentky byla stáž motivací pro výběr tématu a zpracování absolventských prací, které ve škole využijeme (podobně jako prezentace, deníky praxe a metodické zásobníky z těchto praxí) ve výuce vybraných předmětů jako je např. pedagogika, předškolní pedagogika nebo odborná praxe. Závěrem tedy můžeme říct, že mobility v rámci uvedených projektů posunuly dál nejen naše studenty, ale také vyučující a celou školu. Již nyní se těšíme na další projekty a nové mateřské školy v dalších evropských zemích, kde bychom chtěli ve sbírání zkušeností pokračovat.  

Mgr. Eva Krátká

Všechny prezentace ke stažení zde:

Přílohy: