Činnosti předmětových komisí

17.09.2013 - 00:00

Realizované iniciativy v rámci komise PPS jsou zaměřeny zejména na:

   • uskutečňování stanoveného vzdělávacího programu (např. zpracování maturitních okruhů
     a okruhů k absolutoriu, návrhů témat absolventských prací)
   • výchovné poradenství (individuální konzultace se žáky a studenty, spolupráce
      s pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími odbornými institucemi i odborníky)
   • primární protidrogovou prevenci
   • přednáškovou a lektorskou činnost
   • adaptační programy pro žáky střední školy
   • vedení a inovaci odborných knihoven
   • exkurze do předškolních, školských a jiných zařízení
   • účast na vzdělávacích akcích v rámci celoživotního vzdělávání (přednášky, semináře)
   • účast na realizaci veřejných sbírek pro nemocné a handicapované
   • péče o nadané žáky a studenty
   • vedení a organizace Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Předmětové komise: