Přihláška ke stažení

  • Přihláška ke stažení

    19.01.2015 - 00:00

    Důležité upozornění:
    K vyplněné a potvrzené přihlášce přiložte úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (v tomto případě nemusíte vyplňovat známky). Uchazeči maturující v daném školním roce předají úředně ověřenou kopii při přijímacím řízení. Na přijímacím řízení je nutná osobní účast.

    VOŠP a SPgŠ Litomyšl - přihláška