Požadavky

 • Požadavky pro přijímací řízení na VOŠP

  16.12.2016 - 08:00

  Do přijímacího řízení je uchazeč zařazen na základě splnění těchto požadavků:

  Vyplněná a doručená přihláška do školy (VOŠP a SPgŠ Litomyšl, Komenského nám. 22, 570 01 Litomyšl):

  • na přihlášku uveďte zaměření (např. Předškolní pedagogika nebo Speciální pedagogika),
  • dále vyplňte formu studia - denní nebo dálkovou.

  Ke studiu si může uchazeč podat pouze jednu přihlášku na jednu formu studia a na jedno zaměření.

  Lékařské potvrzení ve znění: "schopen studia bez omezení" (uchazeč je bez závažné duševní nemoci a poruchy chování).

  Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (uchazeči maturující v daném školním roce předají tuto ověřenou kopii při přijímacím řízení, pokud uchazeči mají již vystaveno maturitní vysvědčení, nevyplňují známky z jednotlivých ročníků ze střední školy - doloží pouze ověřenou kopii maturitního vysvědčení).