Kritéria

  • Kritéria hodnocení

    31.03.2017 - 10:31

    Podmínkou přijetí do denního studia VOŠP je vyplněná přihláška, úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a lékařské potvrzení.

    Denní studium VOŠP - bez přijímacích zkoušek.

    Uvedené ukázky testů jsou pouze pro dálkové studium. V případě nižšího počtu uchazečů bude přijímací...