Novinky

 • Složení předmětové komise tělesné výchovy

  27.09.2017 - 00:00
  předseda: Mgr. Kraj Štěpán (Kš) členové: Mgr. Kusá Olga (Ku) Mgr. Leníček Stanislav (Le)

  Mgr. Saqua Pavel (Sq)

  Mgr. Junková Petra (Jk) Mgr. Pečinka Miloslav (Pe)
 • Složení předmětové komise českého jazyka a společenských věd

  27.09.2017 - 00:00
  předseda: Mgr. Urbánková Dana (Ub) členové: Mgr. Švecová Jana (Šv) Mgr. Pajurková Zlatuše (Pa) PhDr. Fruniová Zuzana (Fr) Mgr. Kraj Štěpán (Kš) Mgr. Vejrosta Vladimír (Vj) Mgr. Vávra Jan (Vv) Mgr. Kladivová Lenka (Kd) Mgr. Urbánková Dana (Ur) Mgr. Hadáčková Drahomíra (Ha) Mgr. Novotná Iva (Nt) Mgr. Vargová Markéta (Va)
 • Složení předmětové komise cizích jazyků

  27.09.2017 - 00:00

  předseda:

  Mgr. Marie Fryaufová (Fa)

  členové:

  PaedDr. Macková Jana (Ma)

  Mgr. Kučerová Šárka (Ku)

  Mgr. Kladivová Lenka (Kd)

  Mgr. Škopová Valerie (Šk)

  Mgr. Krátká Eva (Ke)

  Mgr. Radiven Angela (Ra)

  Mgr. Slezák Tomáš (Sz)

  Mgr. Kolářová Ivana (Kv)

  Mgr. Soukupová Tamara (Sp)

 • Složení předmětové komise dramatické výchovy

  27.09.2017 - 00:00
  předseda: MgA. Šefrna Matěj Karel (Še) členové: MgA. Dušková Kristýna (Du) Mgr. Kroulíková Dagmar (Kr)
 • Složení předmětové komise hudební výchovy

  27.09.2017 - 00:00
  předseda: Mgr. Richard Müller (Ml) členové: Mgr. Motl Milan (Mo) Mgr. Švecová Jana (Šv) Mgr. Hřebcová Vlasta (Hř) Mgr. Andělová Markéta (An) Mgr. Krčmářová Daniela (Kř) Mgr. Nováková Pavlína (Nv)

  Mgr. Kleiner Ondřej (Kj)

  Mgr. Urbánková Dana (Ur)
 • Pedagogická praxe

  27.09.2017 - 00:00
  Činnost předmětové komise pedagogické praxe

  Členové předmětové komise pedagogické praxe zajišťují a realizují vedení různých typů pedagogických praxí, a to praxe souvislé, průběžné, blokové, prázdninové nebo kombinované. Žáci SŠ a studenti VOŠ během praxe poznávají široké...

 • Složení předmětové komise pedagogiky a psychologie

  27.09.2017 - 00:00

  předseda: Mgr. Jašková Jarmila (Ja)
  členové předmětové komise Pedagogika a psychologie:
  PhDr. Sodomková Soňa (So)
  Mgr. Šimková Dagmar (Šm)
  Mgr. Štěpánová Iva (Št)
  Mgr. Müller Richard (Ml)
  Mgr. Hřebcová Vlasta (Hř)
  Mgr. Saqua Pavel (Sq)
  Mgr...

 • Matýskovo odpoledne

  16.06.2017 - 18:56

  Ve středu 14. června 2017 se na půdě naší školy uskutečnilo Matýskovo soutěžní odpoledne, které bylo tečkou za XXI. ročníkem tohoto matematického korespondenčního semináře pro žáky 4. – 5. tříd základních škol regionu. Letošního ročníku se průběžně účastnilo na dvě stě...

 • Pěvecký sbor KOS převzal ocenění Pardubického kraje

  18.05.2017 - 14:53
  Pěvecký sbor KOS převzal ocenění Pardubického kraje

  Na slavnostním večeru ve Východočeském divadle převzali nejvyšší krajská ocenění laureáti za rok 2016. Ve čtvrtém ročníku odhlasovali krajští zastupitelé čtyři Ceny Michala Rabase za záchranu a pět Cen za zásluhy o Pardubický kraj. Jednu z nich...

 • Krajské kolo SOČ

  12.05.2017 - 13:57

  Rozvojový program Excelence středních škol podporuje Středoškolskou odbornou činnost.

  Dne 11.5.2017 se účastnili krajského kola SOČ tři žáci naší školy.

  Barbora Motlová (S3.B) - Lapbook; obor. č. 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie (ved. práce Mgr. M. Skočílková...

Stránky