Prezentace absolventek stáží pro studenty VOŠ

20.01.2023 - 10:26

Třítýdenní odborná praxe v irském Dublinu – Erasmus+

Dne 15.12. a 20.12. přednesly absolventky krátkodobých zahraničních studijních pobytů své zkušenosti a zážitky spolužákům z 1. a 2. ročníků VOŠ.

Natálie Ničová, Kateřina Sýkorová a Albena Paskaleva sdílely své zkušenosti z předškolního zařízení Safari Childcare Dublin, které se specializuje na pedagogiku Montessori a kde studentky působily jako asistentky pedagogů. Michaela Nešporová a Šárka Vrátná se podělily o své zkušenosti z předškolního zařízení Chesnut Childcare, které přijímá děti v rozmezí 1–5 let. Martina Jirásková studentům představila prezentaci zážitků z irské soukromé školy Riverview Educate Together School, kde působila 3 týdny jako asistentka pedagoga ve 2. třídě a zažila tak zcela jiné pojetí školního vzdělávání.

20.12. se k prezentujícím připojila také Kateřina Matoušková, absolventka tříměsíční odborné stáže v bilingvní česko-rakousko-slovenské škole Komenský ve Vídni, kde na jaře 2022 pracovala 12 týdnů jako asistentka v mateřské škole. Tato škola je iniciativou dobrovolníků, nabízí předškolní, základní a gymnaziální vzdělání dětem ze smíšených česko-slovensko-rakouských rodin a existuje již od roku 1872.

Děkujeme všem stážistkám za sdílení jejich zajímavých zkušeností a zúčastněným studentům za pozornost a podporu.

Šárka Kučerová

20.01.2023 - 10:25