CHŮVA pro děti do zahájení povinné školní docházky

01.04.2020 - 00:00

Zahájení kurzu v pátek 25. 9. 2020 v 8:00 hod. učebna č. 42.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)

Rekvalifikační kurz bude probíhat v prvním pololetí školního roku 2020/21. 

Do kurzu budete zařazeni na základě přihlášky, kterou nám zašlete na níže uvedenou adresu. 

Akreditovaný vzdělávací kurz pro získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky je určen těm, kteří chtějí získat nové dovednosti a kompetence v oblasti péče o děti a získat osvědčení pro výkon chůvy samostatně pečující o děti v období do zahájení povinné školní docházky v soukromé domácnosti nebo v dětských skupinách, v rodinných či mateřských centrech a stát se tak profesionální chůvou.

Vstupní předpoklady střední vzdělání s maturitní zkouškou
Zdravotní způsobilost uchazeče - uchazeč musí být zdravotně způsobilý (potvrzení od lékaře: schopna studia)
Podmínky zdravotní způsobilosti jsou na www.nsp.cz
Výukový den

Plán konzultací:

 • 25. a 26. 9.
 • 2. a 3. 10.
 • 9. a 10. 10.
 • 16. a 17. 10.
 • 23. a 24. 10.
 • 6. a 7. 11.
 • 13. a 14. 11. 2020

pátek a sobota od 8.00 do 16.00 hod.

+ 40 hodin pedagogické praxe v předškolním zařízení v místě svého bydliště

zkouška: 27. a 28. 11. 2020

Rozsah studia 160 hodin včetně praxe
Ukončení kurzu 80% přítomnost v jednotlivých modulech (předmětech), splnění dílčích požadavků jednotlivých modulů (předmětů), závěrečná zkouška
Cena kurzu

6 000,- Kč (cena může být změněna vzhledem k počtu uchazečů, závěrečná zkouška je v ceně kurzu)

 

Profil absolventa rekvalifikačního kurzu 

 • Absolvent rekvalifikačního programu je schopen: 
 • dodržovat zásady bezpečnosti a prevence úrazů, 
 • poskytovat první pomoc dítěti/dětem, 
 • pečovat o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování, 
 • vést dítě k hygienickým návykům, 
 • uplatňovat zásady správného životního stylu podle věku dítěte, 
 • uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí, 
 • řešit nepříznivé výchovné situace z pedagogicko-psychologického hlediska, 
 • uplatňovat znalosti o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi, 
 • dodržovat etické principy při práci chůvy a vést dítě k morálním hodnotám, 
 • orientovat se v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy, 
 • dodržovat provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.

Bližší informace na telefonu: 737 521 951,
461 615 705, 461 614 550.

 

Přihlášky:

Vzor ke stažení zde.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu: 
Petra Bednářová
VOŠP a SPgŠ Litomyšl
Komenského nám. 22
570 12 Litomyšl

Na základě vyplněné přihlášky, kterou nám pošlete, budete do kurzu zařazen/a. Částku ve výši 6 000,- Kč uhraďte převodem na účet 9125090207/0100 vedený u KB Litomyšl (VS: 1501, do poznámky: jméno uchazeče), nejpozději první den konzultace. Zápis do kurzu a první konzultace bude probíhat pravděpodobně v pátek 25. 9. 2020 od 8.00 v budově školy. Uchazeči přinesou ověřenou kopii maturitního vysvědčení, potvrzení od lékaře (zdráva, schopna studia), zdravotní průkaz (potravinářský průkaz) a event. zprávu od logopeda (logopedické vyšetření umožníme bezplatně v budově školy 737 521 951), přezůvky, psací potřeby a sešit na zápis. 

Přílohy: