Kritéria

 • Kritéria pro školní rok 2020/21

  29.01.2020 - 00:00

  Kritéria pro přijetí uchazečů na oba obory Střední pedagogické školy zveřejňujeme

  v zákonné lhůtě (tj. 31.1.2020) na základě doporučení zřizovatele ( KÚ) a Cermatu .

  Dle rozhodnutí MŠMT je nelze měnit .

  Počet přijímaných uchazečů:

  Předškolní a mimoškolní pedagogika - 60 uchazečů, Pedagogické lyceum - 30 uchazečů.