Spolupráce se zahraničím

 • Mezinárodní spolupráce 2014/2015

  18.11.2015 - 15:26

  Žákovská výměna s partnerskou školou pokračovala už podeváté i v roce 2014-15.

  Ve dnech 05. 10.  – 12. 10. 2014 proběhla  žákovská výměna s naší partnerskou školou v Barnim (původně sídlící ve Wandlitz). Dvacet našich žáků a studentů vyrazilo do Wandlitz, Berlína a Oranienburgu (Sachsenhausen) poznávat život našich sousedů.

  Mottem letošního pobytu bylo heslo „Jugend forscht“ (Mladí zkoumají). Žáci a studenti obou škol měli během týdne připravit společný program – 6 výzkumných stanovišť – pro děti čtvrtých až šestých tříd místní základní školy. Předposlední den pobytu si své projekty vyzkoušeli přímo s dětmi během tří dopoledních hodin. 

  Hlavní důraz byl kladen na kreativitu, samostatnost a vzájemnou spolupráci. Děti měly v několika vybraných oblastech (chemie, fyzika, optika, poznávání těla, pohyb a alternativní zdroje energie) provádět různé úkoly, například výroba voňavých olejů do koupele, auto na pohon coca-coly, míchání barev, spuštění vulkánu a podobně. Všechny úkoly byly dětmi nadšeně přijaty.

  Komunikačním jazykem byla němčina. V rámci pobytu byly zorganizovány dva výlety – do Berlína (společná prohlídka Reichstagsgebäude, Judendenkmal a Braniborské brány, jednotlivé skupiny Alexanderplatz, Est-Site-Galery, Potsdamer Platz) a do koncentračního tábora Sachsenhausen.

  Ve dnech 23. – 29. 11. 2014 hostila VOŠP a SPgŠ Litomyšl skupinu osmnácti studentů (dva se z důvodu nemoci nezúčastnili) ze své partnerské školy OSZ 1, Abteilung 3 Sozialwesen, Barnim v Braniborsku (BRD) v doprovodu kolegyně paní Kerstin Spindler. Jednalo se o druhou část našeho projektu.

  První den v Litomyšli byl zahájen novinkou v dosavadní spolupráci – němečtí studenti se zúčastnili jednoho celého všedního dne ve škole se svými českými „patrony“ a byli z tohoto důvodu rozděleni do tříd po jednom či dvou. Díky tomu se dostali do kontaktu s mnoha žáky a poznali ( a dále o nich i fundovaně diskutovali) různé typy studia a skladbu předmětů. V dalších dnech studenti vytvořili  krátký společný program pro žáky III. ZŠ Litomyšl. V plánu byla ale i exkurze do mateřských škol Lidická, Zámecká a Vertex, návštěva kulturních památek v Litomyšli, návštěva historické budovy Senátu v Praze a samozřejmě i mnoho společných neformálních setkání při sportu a zábavě. Naši partneři odjížděli domů, podle vlastních slov, s novými představami o životě v naší zemi a všichni shodně tvrdí, že toto rozhodně nebyla jejich poslední návštěva u nás. I nadále jsou se svými českými kamarády v kontaktu, v plánu je dokonce společná dovolená.

  Tato spolupráce je dlouhodobě významně finančně podporována naším partnerem, Česko-německým fondem budoucnosti, bez jehož pomoci by se podobné rozsáhlé akce daly jen obtížně připravovat.

  Odborná praxe našich studentek v Německu

  Dalším významným bodem naší mezinárodní spolupráce je umožnění odborné praxe v zahraničí pro ty zájemce, kteří nemají problém s komunikací v cizím jazyce. V tomto školním roce absolvovaly svou prxi v Německu (Brandenburg, Oranienburg) dvě studentky čtvrtého ročníku SPgŠ Michaela Koukolová a Adéla Bencová, obě s vynikajícím hodnocením z německé strany. Ze své praxe si přivezly významné zkušenosti, odbouraly strach z komunikace a mohly porovnávat různý přístup k dětem v cizí zemí. Obecně konstatovaly, že německé děti jsou vedeny k mnohem větší samostatnosti v činnostech i vlastním rozhodování než děti české.

  Tyto opět tradiční odborné praxe jsou odborně, metodicky i finančně podporovány naším dalším partneren, organizací TANDEM Plzeň. I jemu patří poděkování za velmi přínosnou činnost.

  Český překlad hodnocení praxe v mateřské škole Kita Lehnitz pro Adélu Bencovou

  Adéla Bencová absolvovala v období od 05.11.2014 do 21.11.2014 praxi v Kita Lehnitz. Mateřská škola se nachází ve městě Oranienburg a navštěvuje ji až 115 dětí ve věku od 0 do začátku školy. Mateřská škola je v provozu od 06.00 hodin do 17.30 hodin.

  Adéla byla ve skupině 3letých dětí. Od počátku pracovala s dětmi, byla otevřená a kamarádská k dětem, dokázala klidně vyřešit situaci. Adéla má velmi dobrou znalost jazyka a nebojí se přijít do kontaktu s dětmi. Pozorně se dívala, jak děti řeší situace. Při svlékání a oblékání a stravování Adéla pomáhala dobrovolně a obezřetně. Ve volných hrách hledala kontakt s dětmi a hrála si s nimi. Při tvorbě vánočních dárků Adéla dobře pomáhala jednotlivým dětem a podporovala je v jejich činnosti, vždy vše pěkně vysvětlila.

  Děti, kolegové a rodiče byli vždy k Adéle přátelští a zdvořilí. V mateřské škole byla vždy včas a své povinností dělala velmi svědomitě. Sama se neustále informovala o postupech a pravidlech mateřské školy.

  Do budoucna přejeme Adéle vše nejlepší a děkujeme za spolupráci.

   

 • Mezinárodní spolupráce 2013/2014

  28.05.2014 - 00:00

  Ve školním roce 2013 – 2014 proběhla spolupráce ve dvou rovinách. Navazujeme na výborné zkušenosti z minulých let a pokračujeme ve vzájemné výměně žáků i podpoře odborných praxí našich studentů v Německu.

  1. Výměna žáků Náš projekt se uskutečnil v plánovaných termínech 09. 09. – 13. 09. 2013 (Schlaubetal) a 24. 11. – 30. 11. 2013 (v Litomyšli). Zúčastnilo se ho aktivně 50 českých a německých žáků a studentů. Hlavním mottem letošního ročníku bylo heslo „Spolu a ne vedle sebe“. Žáci a studenti si měli během společných aktivit v průběhu celého týdne vyzkoušet pocity člověka s hendikepem v různých situacích, získat nové zkušenosti a učit se tvořit tým. Hlavní důraz byl kladen na prvky prožitkové pedagogiky, důvěry i sebedůvěry, zodpovědnosti a podobně. Mezi zajímavé činnosti patřily například lezení na bedny s jištěním lanem, lukostřelba, slepecká karavana či noční hra. Od druhé poloviny pobytu se žáci rozdělili do čtyř smíšených skupin a každá připravila divadelní scénku na téma „Spolu a ne vedle sebe“. Měli jsme i diváky – žáky čtvrtých tříd základní školy, kteří byli v Jugendherberge ve Schlaubetal na škole v přírodě. Naše vystoupení bylo dětmi nadšeně přijato.

  Ve dnech 24. 11. – 30. 11. 2013 naše škola hostila dvacetičlennou skupinu žáků z partnerské školy v německém Barnim, kterou doprovázely kolegyně Kerstin Spindler a Cornelia Zarske. Jednalo se o druhou část našeho projektu oboustranné výměny žáků a studentů. Na programu byly hospitace ve výuce, návštěvy mateřských škol Lidická, Zámecká a Vertex, dvou základních škol a školních družin a některých kulturních institucí našeho města. Němečtí partneři vysoko hodnotili úroveň zejména našich výchovných předmětů – výtvarné, hudební a tělesné výchovy a nadšeni byli hudební výchovou. Naši studenti třídy S3.C pro ně připravili ukázkovou hodinu klasických českých „tanečních“, která se setkala rovněž s mimořádným úspěchem. Inspirativní byla rovněž návštěva Prahy, kde jsme navštívili Velvyslanectví BRD se zajímavou připomínkou nedávných dějin – uprchlíci z DDR v budově velvyslanectví. Poté prošli celé historické centrum ve smíšených česko-německých skupinkách. Naši partneři odjížděli domů, podle vlastních slov, s novými představami o životě v naší zemi a všichni shodně tvrdí, že toto rozhodně nebyla jejich poslední návštěva u nás.

  2. Odborná pedagogická praxe Za pomoci organizace TANDEM (Program podpory odborných praxí) a naší partnerské školy absolvovaly ve dvou vlnách 4 studentky Vyšší odborné školy Litomyšl svou odbornou praxi v Německu. V období 3. 11. – 23. 11. 2013 získávaly zkušenosti z práce s dětmi v mateřské škole v Oranienburgu Andrea Stodolová (V3.C) a Kateřina Rybníčková (V3.A). Obě dostaly výborné hodnocení a přijely velmi spokojené s možností srovnání předškolní výchovy u nás a v Braniborsku. Ve dnech 6. – 27. 4. 2014 praktikovaly v Oranienburgu Lenka Mičková a Helena Egertová (obě V2.A). Lenka absolvovala první dva týdny v mateřské škole, Helena v domově pro lidi s mentálním hendikepem, poslední týden obě strávily na škole v přírodě v Neuglobsow, kde připravovaly program pro nejmladší školáky. I ony si přivezly z Německa vynikající hodnocení a přijely nadšené a plné zážitků.

Stránky