Mezinárodní spolupráce 2014/2015

18.11.2015 - 15:26

Žákovská výměna s partnerskou školou pokračovala už podeváté i v roce 2014-15.

Ve dnech 05. 10.  – 12. 10. 2014 proběhla  žákovská výměna s naší partnerskou školou v Barnim (původně sídlící ve Wandlitz). Dvacet našich žáků a studentů vyrazilo do Wandlitz, Berlína a Oranienburgu (Sachsenhausen) poznávat život našich sousedů.

Mottem letošního pobytu bylo heslo „Jugend forscht“ (Mladí zkoumají). Žáci a studenti obou škol měli během týdne připravit společný program – 6 výzkumných stanovišť – pro děti čtvrtých až šestých tříd místní základní školy. Předposlední den pobytu si své projekty vyzkoušeli přímo s dětmi během tří dopoledních hodin. 

Hlavní důraz byl kladen na kreativitu, samostatnost a vzájemnou spolupráci. Děti měly v několika vybraných oblastech (chemie, fyzika, optika, poznávání těla, pohyb a alternativní zdroje energie) provádět různé úkoly, například výroba voňavých olejů do koupele, auto na pohon coca-coly, míchání barev, spuštění vulkánu a podobně. Všechny úkoly byly dětmi nadšeně přijaty.

Komunikačním jazykem byla němčina. V rámci pobytu byly zorganizovány dva výlety – do Berlína (společná prohlídka Reichstagsgebäude, Judendenkmal a Braniborské brány, jednotlivé skupiny Alexanderplatz, Est-Site-Galery, Potsdamer Platz) a do koncentračního tábora Sachsenhausen.

Ve dnech 23. – 29. 11. 2014 hostila VOŠP a SPgŠ Litomyšl skupinu osmnácti studentů (dva se z důvodu nemoci nezúčastnili) ze své partnerské školy OSZ 1, Abteilung 3 Sozialwesen, Barnim v Braniborsku (BRD) v doprovodu kolegyně paní Kerstin Spindler. Jednalo se o druhou část našeho projektu.

První den v Litomyšli byl zahájen novinkou v dosavadní spolupráci – němečtí studenti se zúčastnili jednoho celého všedního dne ve škole se svými českými „patrony“ a byli z tohoto důvodu rozděleni do tříd po jednom či dvou. Díky tomu se dostali do kontaktu s mnoha žáky a poznali ( a dále o nich i fundovaně diskutovali) různé typy studia a skladbu předmětů. V dalších dnech studenti vytvořili  krátký společný program pro žáky III. ZŠ Litomyšl. V plánu byla ale i exkurze do mateřských škol Lidická, Zámecká a Vertex, návštěva kulturních památek v Litomyšli, návštěva historické budovy Senátu v Praze a samozřejmě i mnoho společných neformálních setkání při sportu a zábavě. Naši partneři odjížděli domů, podle vlastních slov, s novými představami o životě v naší zemi a všichni shodně tvrdí, že toto rozhodně nebyla jejich poslední návštěva u nás. I nadále jsou se svými českými kamarády v kontaktu, v plánu je dokonce společná dovolená.

Tato spolupráce je dlouhodobě významně finančně podporována naším partnerem, Česko-německým fondem budoucnosti, bez jehož pomoci by se podobné rozsáhlé akce daly jen obtížně připravovat.

Odborná praxe našich studentek v Německu

Dalším významným bodem naší mezinárodní spolupráce je umožnění odborné praxe v zahraničí pro ty zájemce, kteří nemají problém s komunikací v cizím jazyce. V tomto školním roce absolvovaly svou prxi v Německu (Brandenburg, Oranienburg) dvě studentky čtvrtého ročníku SPgŠ Michaela Koukolová a Adéla Bencová, obě s vynikajícím hodnocením z německé strany. Ze své praxe si přivezly významné zkušenosti, odbouraly strach z komunikace a mohly porovnávat různý přístup k dětem v cizí zemí. Obecně konstatovaly, že německé děti jsou vedeny k mnohem větší samostatnosti v činnostech i vlastním rozhodování než děti české.

Tyto opět tradiční odborné praxe jsou odborně, metodicky i finančně podporovány naším dalším partneren, organizací TANDEM Plzeň. I jemu patří poděkování za velmi přínosnou činnost.

Český překlad hodnocení praxe v mateřské škole Kita Lehnitz pro Adélu Bencovou

Adéla Bencová absolvovala v období od 05.11.2014 do 21.11.2014 praxi v Kita Lehnitz. Mateřská škola se nachází ve městě Oranienburg a navštěvuje ji až 115 dětí ve věku od 0 do začátku školy. Mateřská škola je v provozu od 06.00 hodin do 17.30 hodin.

Adéla byla ve skupině 3letých dětí. Od počátku pracovala s dětmi, byla otevřená a kamarádská k dětem, dokázala klidně vyřešit situaci. Adéla má velmi dobrou znalost jazyka a nebojí se přijít do kontaktu s dětmi. Pozorně se dívala, jak děti řeší situace. Při svlékání a oblékání a stravování Adéla pomáhala dobrovolně a obezřetně. Ve volných hrách hledala kontakt s dětmi a hrála si s nimi. Při tvorbě vánočních dárků Adéla dobře pomáhala jednotlivým dětem a podporovala je v jejich činnosti, vždy vše pěkně vysvětlila.

Děti, kolegové a rodiče byli vždy k Adéle přátelští a zdvořilí. V mateřské škole byla vždy včas a své povinností dělala velmi svědomitě. Sama se neustále informovala o postupech a pravidlech mateřské školy.

Do budoucna přejeme Adéle vše nejlepší a děkujeme za spolupráci.