Výtvarná soutěž návrhů pro litomyšlskou fresku

30.09.2019 - 13:55

V našem projektu Freska – obraz Evropy dostali studenti ojedinělou šanci zapojit se, navzdory tomu, že projekty mezinárodní strategické spolupráce nejsou primárně zacíleny na vzdělávání a mobilitu studentů. Dobrovolníci mohou uplatnit své výtvarné nadání a tvořivý potenciál právě při zpracování výtvarného návrhu, který bude následně zrealizován v domovském městě každé partnerské školy. Realizaci každé ze sesterských fresek, které vzniknou v Litomyšli, Eberswalde a Opole bude v dané škole předcházet dvoukolová soutěž studentských výtvarných návrhů. V prvním kole bude laureáty soutěže vybírat odborná porota, v hlasování v druhém kole soutěže se počítá také se zapojením veřejnosti. Autoři vítězných návrhů pak budou odměněni zájezdem na společné projektové setkání ve francouzském Troyes, krásném středověkém městě a současně sídle francouzského partnera Les Passeurs de fresques, kde bude jejich pobyt plně hrazen z prostředků projektu. Dále se v projektu počítá s jejich účastí při realizaci fresky, tedy jejich vlastního uměleckého návrhu. Věříme, že se obojí studentům stane motivací, ale také nezapomenutelným celoživotním zážitkem.

Společným tématem návrhů je sám název projektu, Freska – obraz Evropy. Ačkoliv je to téma široké, může pro mladé Evropany znamenat velkou výzvu. Technickou specifikaci zadání návrhů obdrželi litomyšlští studenti již koncem listopadu 2019. Abychom jim však pomohli zorientovat se v nepřeberných možnostech obsahového ztvárnění tématu, uspořádali jsme pro studenty střední a posléze i vyšší pedagogické školy v lednu a únoru tohoto roku besedu, kde jsme se společně pokusili vyhodnotit perspektivy, z kterých je možné k tomuto tématu přistoupit.

Důležitým aspektem, který je potřeba při tvorbě zohlednit, je relativní trvalá hodnota, která bude v díle zachycena. Klasická technika freskové malby je dlouhověká záležitost, jejíž instalace může přetrvávat desetiletí a tudíž i námět díla by měl tento faktor respektovat. Nadčasovost byla tedy v diskuzi jedním z nejčastěji skloňovaných slov.

Našim studentům přejeme spoustu inspirativních podnětů a v soutěži hodně štěstí.