Studijní pobyt pedagogů

11.10.2021 - 08:38

Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků (PROJEKT 2020-1-CZ01-KA101-077850)

V roce 2020 byl naší škole schválen projekt v rámci programu Erasmus+ Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců s projektovým obdobím od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022. Cílem tohoto projektu je umožnit sedmi učitelům cizích jazyků prohloubit své metodické a jazykové dovednosti na dvoutýdenních kurzech ve vzdělávacích institucích ve Velké Británii, na Maltě a v Německu.

Během letních prázdnin 2021 se čtyři vyučující anglického jazyka z naší školy zúčastnily jazykově-metodických kurzů, které se konaly v různých městech ostrova Malta.

Přílohy: