Setkání učitelů partnerských škol - Comenius listopad 2007

28.02.2010 - 00:00
Ve dnech 21.-26. listopadu 2007  se sešli učitelé – koordinátoři projektu Comenius na společné schůzce ve VOŠP a SPgŠ v Litomyšli. Setkání se zúčastnili učitelé ze Španělska, Francie , Polska a ČR. Poslední člen, Skotsko, musel z projektu odstoupit, protože nedostal od Evropské unie grant na další dva roky činnosti.
První pracovní schůzka proběhla ve středu večer. Čtvrteční ráno bylo věnováno prohlídce školy, návštěvě výtvarné výstavy na půdě školy a prohlídce učeben. Dopoledne byli učitelé přivítáni ředitelem školy a zástupkyněmi ředitele. Po přátelském rozhovoru následovalo setkání žáků školy se zahraničními učiteli. V multimediální učebně byli žáci seznámeni s prezentacemi jednotlivých států, které si vytvořili na základě dotazníků z loňského roku  v programu Power Point.
 
Po obědě byli učitelé příjemně překvapeni moderní budovou internátu školy a školní jídelny.
Odpoledne se setkali se zástupcem starosty města p. Novotným u areálu YMCA. Prohlédli si prostory školícího střediska, zámecké prostory a sklepení s výstavou děl O. Zoubka.
V podvečerních hodinách navštívili pěvecký sbor Kos, který předvedl několik písní v různých jazycích.
Ve čtvrtek večer a v pátek dopoledne proběhly další konzultace o projektu, především o organizaci činnosti v příštím roce a setkání studentů v Polsku.
V pátek se učitelé seznámili s historií města, keramickou dílnou Dudycha, piaristickým klášterem a restaurátorskými dílnami.
 
Sobota byla věnována návštěvě Prahy. Pod vedením průvodkyně shlédli nejvýznamnější pamětihodnosti hlavního města za denního i nočního osvětlení.

V neděli jsme absolvovali krátkou prohlídku historické části města Poličky s odborným komentářem a návštěvu skanzenu Veselý Kopec u Hlinska, kde byla zahájena vánoční výstava.

Myslím si, že všichni účastníci byli se setkáním v Litomyšli spokojeni. Vzájemně se znají a jednání mají věcný charakter. Největší problémy činila časová koordinace, protože jednotlivé státy mají odlišné prázdniny, svátky atd. Z tohoto důvodu nebyl ještě stanoven definitivní termín pro setkání v Polsku na jaře 2008.
Na naší škole učitelé oceňovali příjemné prostředí, výtvarnou a květinovou výzdobu a vysokou úroveň estetických předmětů.
Za pomoc při organizaci děkuji Jitce Klofandové, Věře Dvořákové , Milanu Motlovi a Zdeňkovi Konečnému.
Mgr. Marie Fryaufová