Setkání studentů a učitelů Comenius 6.-11. dubna 2008

28.04.2010 - 00:00

Zpráva o setkání studentů a učitelů partnerských škol v programu Comenius 

6.-11. dubna 2008

 
Ve dnech 6.-11. dubna 2008 proběhlo další setkání studentů partnerských škol v polském městě Laziska Gorne ve Slezsku. Naši školu reprezentovalo šest studentek: Lucie Ebertová (S1.B), Zuzana Bradáčová (S2.A), Monika Břízová (S2.C), Lucie Vašíčková, Romana Kicukisová a Kristýna Červená (S3.C).
Do Polska jsme odjeli v neděli rychlíkem. V pondělí ráno jsme se sešli v partnerské škole se studenty z Polska, Francie a Španělska. Někteří studenti se znali od loňského roku z prvního setkání v Saint Witz, další měli možnost seznámit se v průběhu dopoledne během společných aktivit a prohlídky školy. Po obědě následovala prezentace polských studentů o dějinách jejich  země ve 20. století. Navečer se studenti rozešli se svými kamarády do polských hostitelských rodin. Učitelé absolvovali prohlídku muzea piva v nedalekém městě Tychy.
V úterý dopoledne proběhly prezentace dalších tří zemí v programu PowerPoint o nejdůležitějších historických událostech. Naše prezentace byla velmi obsáhlá, zahrnovala nejen historický přehled, ale i několik významných osobností z kultury, politiky a sportu. Po obědě jsme shlédli vystoupení  školní  skupiny moderního tance, která se  účastní národních soutěží. Velmi zábavná a poučná byla hodina fyziky. Pan učitel předvedl několik zajímavých pokusů s elektrickým proudem. Studenti často pomáhali jako asistenti a zažili několik „horkých chvilek“.
V podvečer jsme se přesunuli do bowlingové haly postavené v budově bývalého uhelného dolu. Naše družstvo sice turnaj národů nevyhrálo, ale užili jsme si hodně legrace.
Středa byla věnována celodennímu výletu. Nejprve do muzea v solném dole Wieliczka, kde jsme více než dvě hodiny procházeli štolami a jeskyněmi. Odpoledne jsme přejeli do města Krakow. Po individuálním volnu následovala procházka s průvodcem po památkách, návštěva Jagellonské univerzity a královského hradu Wawel.
Ve čtvrtek ráno jsme odjeli do bývalých koncentračních táborů v Osvětimi a Březince. Zde viděli studenti na vlastní oči to, o čem psali ve svých prezentacích. Položili jsme také květiny a svíce k památníku zavražděných obětí. Tato exkurze byla velmi depresivní a emotivní, ale všichni jsme se shodli na tom, že je dobré si tyto tragické události připomenout. Při prohlídce koncentračních táborů jsme se potkávali se  skupinami lidí z mnoha zemí světa, zněly zde různé jazyky.
V podvečer následovalo  setkání na rozloučenou v budově školy.
V pátek dopoledne přivezli polští rodiče naše děvčata na nádraží a po dlouhém loučení jsme odjeli domů.
 
Setkání partnerských škol v Polsku bylo perfektně zorganizováno, vše proběhlo podle plánu. Největším přínosem bylo prohloubení vzájemných kontaktů, poznání faktů z historie Evropy a užití anglického jazyka v praxi. Všichni průvodci mluvili pouze anglicky,  jednání byla vedena v tomto jazyce. Z loňska jsem použili mini-slovníček nejčastějších výrazů ve francouzštině, španělštině a polštině ( pozdravy, poděkování atd.) Hostitelské rodiny byly výborné.
Vybrané studentky naší školy nás reprezentovaly velmi úspěšně.
 
Další setkání učitelů by se mělo uskutečnit v říjnu 2008 ve Francii, poslední setkání studentů na jaře 2009 ve Španělsku.
 
                                                                                  Marie Fryaufová a Zdeněk Konečný