Setkání partnerských škol ve Francii ve dnech 25. – 30. dubna 2007

03.07.2007 - 00:00
 
Dne 25.4. – 30.4. 2007 proběhlo druhé setkání partnerských škol v rámci projektu   
 
  „From their past comes our future „.
 

   Tentokrát se setkali učitelé z pěti partnerských škol a jejich žáci  ve městečku Saint Witz, které leží v blízkosti Paříže. Organizátorem celé akce byla střední škola Lycée Leonard de Vinci.

 
Interiér školy
 
   Ve středu 25.dubna odjely Lenka Antošová, Romana Kicukisová, Tereza Kyllarová a Kristýna Červená  spolu se mnou do Prahy a odtud letecky do Paříže. Na letišti si nás vyzvedl pan učitel Gayard a po příjezdu ke škole se děvčata seznámila se svými francouzskými rodinami, které je na několik dní „adoptovaly“.
   Ve čtvrtek 26. dubna  se všichni žáci nejprve sešli ve školní jídelně a měli možnost ochutnat typickou francouzskou snídani a seznámit se s vedením školy. Dopoledne žáci pracovali  na projektu, prohlédli si školu, navštívili i vyučovací hodiny. Ve školní jídelně byl připravený oběd – výborná francouzská kuchyně.
„boření „bariér
 
 
 
Pracovní setkání ve škole
Oběd ve školní jídelně
 
   Odpoledne jsme jeli na výlet na nedaleký zámek Chantilly a prohlédli si expozice, obrazárnu a nádherný park.
 
Chantilly
 
   V pátek dopoledne probíhala další práce na projektu a francouzští žáci představili ostatním studentům svoji zemi. Především se zaměřili na potvrzení či vyvrácení představ a předsudků, které o Francouzích mají jiné národy. Vycházeli přitom z dotazníku, který jsme zpracovávali v prvním pololetí. Prezentace byla velmi pěkná a vtipná.
Tvoříme slovníček nejužívanějších výrazů
 
   Odpoledne měli studenti sportovní odpoledne v areálu školy a učitelé se sešli na pracovní schůzce, kde si ujasnili, co je třeba do konce školního roku připravit, jak budou vypadat internetové stránky a další materiály. Byl také dohodnut termín další schůzky  učitelů – koordinátorů projektu na listopad 2007 v České republice.
 
Sportovní odpoledne
   Sobota byla věnována návštěvě Paříže. Vzhledem k různým vzdálenostem rodin od školy byly francouzské rodiny požádány, aby výlet uskutečnily podle svých časových možností. Návštěva centra Paříže proto byla pro některé žáky dost krátká, byl to spíše“  let“ Paříží.
 
 
Louvre
 
   V neděli jsme všichni odjeli na celodenní výlet k řece Somme, kde probíhaly jedny z nejtěžších bitev 1. světové války. Navštívili jsme několik památníků, původní vojenské zákopy a úžasné podzemní muzeum ve městě Albert. Celý den nás provázel místní průvodce, který měl výborné znalosti a zajímavým způsobem vysvětlil všechny události spojené s 1. světovou válkou.
Městečko Albert
 
Expozice válečného muzea                        
 ve městě  Albert    
 
 
 V pondělí dopoledne jsme odjely s „ maminkou“ letuškou na letiště do Paříže. I zde se o nás do poslední chvíle starala a byla velmi milá .
 
Před odletem
 
 V letadle
 Setkání proběhlo úspěšně. Všichni žáci byli nuceni používat ke komunikaci angličtinu,
setkali se s jazykem v praxi . Mohli se vidět s kamarádem, se kterým si psali přes internet.Dostali pozvání k další návštěvě. Viděli, že i přes mnohé rozdíly mezi národy jsme schopni se spolu dorozumět a spolupracovat.
 
Květen 2007                                                                                                     Marie Fryaufová