Projekt Freska – obraz Evropy se loučí

30.08.2022 - 11:45

Projekt Freska – obraz Evropy se loučí

Francouzské město Troyes a asociace Les Passeurs de fresques se na týden staly zázemím závěrečného meetingu tříletého projektu European Reflection in Fresco v rámci evropského programu Erasmus+.
Cílem setkání bylo administrativně uzavřít projekt a dopilovat jeho výstupy, webové stránky www.erinf.eu a sylaby ke kurzům fresky a digitální grafiky pro žáky zúčastněných partnerských škol v angličtině, němčině, polštině, francouzštině a češtině.
Připomněli jsme si minulá setkání, při nichž vznikly 4 velkoformátové fresky na veřejných prostranstvích a školách v Litomyšli, v Opole a v Eberswalde. Jejich náměty vytvořili studenti, realizace však byla na pedagozích, z nichž většina neměla s technikou fresky žádné předchozí zkušenosti. Odvážná myšlenka, v kombinaci s nadšením a touhou dospět k výsledku, nás přiměla komunikovat v angličtině, která byla jednacím jazykem, a postupně získávat dovednost v klasické tvorbě fresky, stát se trpělivými žáky a s úctou naslouchat našim mistrům. Všichni jsme této technice naprosto propadli. Je milé slyšet, že se naše díla líbí nejen veřejnosti, ale i odborníkům.
Na meetingu jsme zhodnotili také dvoudenní freskové workshopy se studenty, které jsme průběžně na každé škole odpilotovali. V naší škole proběhly již tři takové dílny, a to nejprve s pedagogy, pak se studenty školy a o prázdninách s dětmi z příměstského tábora Městské galerie v Litomyšli.
Kurzy digitální grafiky, tvorba webu a sylabů, spolupráce s médii, poznávání specifik jednotlivých škol, měst a zemí, navázání přátelských vztahů, to jsou nezapomenutelné okamžiky a zkušenosti, které si každý z nás z projektu odnáší.
Na závěrečném meetingu v Troyes jsme naposledy společně vytvořili dílo, tentokrát sgrafito, další z technik monumentální výzdoby architektury. Figurální motiv, navržený výtvarnicí Daniele Tournemine, je jako puzzle poskládaný z jednotlivých čtvercových polí a je inspirovaný migrační vlnou, kterých historicky proběhlo Evropou nespočet, a kterou bohužel naposledy způsobila Ruská invaze na Ukrajinu. Dílo bylo vystaveno velkém regionálním festivalu Days of Champagne a asociace Les Passeurs de fresques spolu s radnicí v Troyes pro něj hledá místo k trvalé instalaci ve veřejném prostoru.

Původní plán dokončit projekt za dva a půl roku poznamenala pandemie
Covid-19. Naplánované workshopy a meetingy se musely posouvat tak, jak to dovolovala nařízení vlád jednotlivých zemí.
Naštěstí díky zápalu, vstřícnosti a souznění všech zúčastněných, se však podařilo tento nádherný projekt zdárně dokončit.

Jitka Klofandová

30.08.2022 - 11:47