Odborná praxe v zahraničí

15.12.2014 - 00:00

Studentky S4.C Michaela Koukolová a Adéla Bencová absolvovaly svou souvislou pedagogickou praxi za podpory organizace TANDEM Plzeň v Německu - v Braniborském městě Oranienburg, kterou zaštítila naše kolegyně z partnerské školy OSZ 1 Barnim paní Kerstin Spindler. Průběh jejich praxe byl hodnocen velice dobře, jak dokládá i přiložené hodnocení. Své zkušenosti obě studentky shrnuly v následujících řádcích:V neděli 2.11 2014 jsme vyrazily z Prahy směr Berlín. Na nádraží nás přivítala paní Kerstin Spindler, která nás ubytovala u sebe doma v Oranienburgu, kde jsme také vykonávaly naši pedagogickou praxi. První dva dny jsme měly možnost navštívit partnerskou školu OSZ 1 Barnim, kde paní Spindler vyučuje pedagogickou praxi a hry. V tamější škole jsme absolvovaly výuku hudební výchovy, her, němčiny a angličtiny. Ve středu jsme s nervozitou a velkou zvědavostí vyrazily do mateřské školy Kita Lehnitz. Přivítala nás velice milá paní ředitelka paní Rita Kunath. Zavedla nás do tříd, kde jsme pracovaly. Měly jsme skupinku „Velcí králíčci“, kde byly tříleté děti a skupinku „Malé myšky“ se čtyřletými dětmi. Obě jsme měly velice příjemné a chápavé paní učitelky. Mluvily na nás pomalu a zřetelně. Děti byly velice zvědavé na nové „paní učitelky“ a hned se začaly představovat a něco nám vyprávět. Zpočátku jsme jim moc dobře nerozuměly, ale to se během pobytu zlepšilo. Ve školce nás velice překvapil naprosto odlišný systém a přístup oproti běžným českým školkám. Do MŠ mohly docházet děti již od 2 měsíců. Všechny děti byly velice samostatné a šikovné. Již tříleté děti se uměly téměř samy obléci a čtyřleté si samy stlaly postele. Společný program byl přibližně na 30 minut dopoledne a zbylý čas si děti hrály samostatně. Ve volném čase jsme měly bohatý program. Mimo jiné jsme si prohlédly město Oranienburg, navštívily koncentrační tábor Sachsenhausen, basketbalový zápas v berlínské O2 Aréně, aqvapark v Oranienburgu. Jeden celý den jsme strávily v Berlíně, kde jsme si prohlédly spoustu zajímavých míst, včetně Berlínské zdi, Brandenburské brány a centra města. Po třech týdnech jsme vyrazily domů nabyté spoustou zážitků, zkušeností a s dobrým pocitem, že jsme vše zvládly a získaly nové poznatky o Německu, německém jazyku a lidech. Michaela Koukolová, Adéla Bencová, S4. C Tschechische Übersetzung der Praktikumsbeurteilung von der Kita Lehnitz für Michaela Koukolová Český překlad hodnocení praxe v Kita Lehnitz pro Michaelu Koukolovou Michaela Koukolová absolvovala v období od 05.11.2014 do 21.11.2014 praxi v mateřské škole Kita Lehnitz. Mateřská škola se nachází ve městě Oranienburg, navštěvuje ji až 115 dětí ve věku od 0 do začátku školy. Mateřská škola je v provozu od 06.00 hodin do 17.30 hodin. Michaela byla ve skupině 4letých dětí. Měla od počátku láskyplný přístup a byla schopná dobře komunikovat s dětmi německy. Na hřišti byla Michaela velmi obezřetná. Ráda si hrála s nejmenšími dětmi a pečovala o ně. V problémových situacích děti utěšovala. Při ranním kruhu se Michaela snažila zpívat německé písně a předvedla dětem českou říkanku. Michaela vyrobila pro všechny děti malé knížky k tématu „jablko“. Děti vyhledávaly její blízkost a žádaly Michaelu o pomoc. Michaela přicházela pokaždé včas a k dětem, kolegům a rodičům byla laskavá. Byla velmi nápomocná a samostatně se chopila práce (například úklid v jídelně). Díky jejímu klidnému přístupu měla Michaela pozitivní vliv na klima skupiny. Písně a básně, které se Michaela ve školce naučila, si sbírala do svého deníku praxe. Michaela se po celou dobu zabývala dětmi a byla k nim velmi pozorná. Michaela se naučila, jak na sebe navazují jednotlivé činnosti v mateřské škole a ve všech učiteli pomáhala. Do budoucna přejeme Michaele vše nejlepší a děkujeme za spolupráci. S pozdravem Rita Kunath Yvonne Renner Mateřská škola –ředitelka odpovědná vychovatelka Tschechische Übersetzung der Praktikumsbeurteilung von der Kita Lehnitz für Adéla Bencová Český překlad hodnocení praxe v mateřské škole Kita Lehnitz pro Adélu Bencovou Adéla Bencová absolvovala v období od 05.11.2014 do 21.11.2014 praxi v Kita Lehnitz. Mateřská škola se nachází ve městě Oranienburg a navštěvuje ji až 115 dětí ve věku od 0 do začátku školy. Mateřská škola je v provozu od 06.00 hodin do 17.30 hodin. Adéla byla ve skupině 3letých dětí. Od počátku pracovala s dětmi, byla otevřená a kamarádská k dětem, dokázala klidně vyřešit situaci. Adéla má velmi dobrou znalost jazyka a nebojí se přijít do kontaktu s dětmi. Pozorně se dívala, jak děti řeší situace. Při svlékání a oblékání a stravování Adéla pomáhala dobrovolně a obezřetně. Ve volných hrách hledala kontakt s dětmi a hrála si s nimi. Při tvorbě vánočních dárků Adéla dobře pomáhala jednotlivým dětem a podporovala je v jejich činnosti, vždy vše pěkně vysvětlila. Děti, kolegové a rodiče byli vždy k Adéle přátelští a zdvořilí. V mateřské škole byla vždy včas a své povinností dělala velmi svědomitě. Sama se neustále informovala o postupech a pravidlech mateřské školy. Do budoucna přejeme Adéle vše nejlepší a děkujeme za spolupráci. S pozdravem Rita Kunath Sabine Meiners Mateřská škola –ředitelka odpovědná vychovatelka