NÁPADOVNÍK pro hudební výchovu

14.12.2020 - 09:35

Nápadovník pro hudební výchovu je veřejným prostorem pro zajímavé hudební inspirace, nápady, tipy a zkušenosti, ale i místo pro aktuální informace, otevřené diskuze a podnětné reflexe. Vznikl z potřeby a iniciativy hudebních pedagogů sdílet náměty využitelné v praxi v rámci distanční výuky i prezenčního vzdělávání. Je určen studentům a učitelům hudební výchovy všech stupňů vzdělávání a nejen jim. V úvodu Nápadovníku najdou zájemci také další doporučené facobookové stránky a skupiny související s hudbou, zpěvem a vzděláváním.

Odkaz: https://www.facebook.com/groups/4834132499993110

TAK DO TOHO, SDÍLEJTE K UŽITKU SVÉMU, PŘIDÁVEJTE K UŽITKU OSTATNÍCH A ŠIŘTE DÁLE!

PhDr. Milan Motl, Ph.D.