MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VOŠP a SPgŠ Litomyšl

07.09.2019 - 12:06

VOŠP a SPgŠ LITOMYŠL a mezinárodní spolupráce škol

Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola v Litomyšli se v právě končícím školním roce zapojila do mezinárodní spolupráce hned s několika subjekty.

Mezinárodní kontakty VOŠP a SPgŠ – Eberswalde (Německo)

Ve dnech 3. – 5. 10. 2018 se v Litomyšli setkali kolegové partnerských škol OSZ 2 Eberswalde a VOŠP a SPgŠ Litomyšl. Z Německa přijela čtyřčlenná skupina pedagogů. Jejich návštěva navázala na předcházející delegaci VOŠP a SPgŠ v Německu. Společně se svými litomyšlskými kolegy projednávali možnosti a směry další spolupráce obou škol, která úspěšně probíhá již od roku 2003. Němečtí hosté hospitovali v několika vyučovacích hodinách, navštívili MŠ Lidická a absolvovali prohlídku města. Výsledkem studijního pobytu německých kolegů je plán na další výměnu žáků a studentů obou škol za podpory Fondu česko-německé budoucnosti.

O pevných vazbách mezi partnerskými školami svědčí i skutečnost, že čtyři kolegové z Eberswalde přijali naše pozvání a přijeli v červnu 2019 na koncert v rámci Smetanovy Litomyšle.

Mezinárodní spolupráce na projektu: VOŠP a SPgŠ – Univerzita Opole (Polsko) – Eberswalde (Německo) – asociace Les de Passeurs Fresques (Francie)

Zahájili jsme spolupráci v rámci programu Erasmus+ Strategická partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. První informační schůzka se uskutečnila v lednu 2019 v polské Opoli. Účastníci se dohodli na další spolupráci a jejím prvním konkrétním výsledkem je zpracování grantové žádosti, která je momentálně ve fázi schvalování. Projekt povede k rozšíření nabídky výtvarných aktivit škol a k vytvoření tří fresek v partnerských městech. Na jejich tvorbě se budou podílet studenti všech tří škol.

Odborná praxe v zahraničí v rámci programu ERASMUS+

Další oblast mezinárodní spolupráce zahrnuje přípravu a realizaci odborných praxí v zahraničí ve spolupráci s partnerskými školami ADC College ve Velké Británii, OSZ 2 Eberswalde v Německu a Bilinguale Volksschule Komensky v Rakousku. Díky schválenému grantu odjede v příštím školním roce 12 studentů na odbornou praxi do předškolních zařízení v Anglii, Německu a Rakousku. Odborná praxe v Londýně pro 7 studentů bude třítýdenní, v Eberswalde pobudou 3 studenti také tři týdny, odborná praxe ve Vídni je v rámci dlouhodobé mobility plánována pro dva studenty na tři měsíce. Studenti budou mít možnost seznámit se s místními předškolními zařízeními a jejich dokumentací, novými metodami a postupy práce, ale také si zdokonalit jazykové znalosti a poznat lépe kulturu a prostředí dané země.

Jana Macková, Eva Krátká, J. Vávra