Mezinárodní spolupráce v letech 1996 - 2002

14.03.2007 - 00:00
V roce 1996 začala mezinárodní spolupráce VOŠP a SPgŠ Litomyšl se Studijním seminářem pro učitele základních škol v Essenu v Německu (Studienseminar für das Lehramt für die Primarstufe Essen) a Pedagogické fakulty pro učitele základních škol v Doetinchemu v Nizozemsku (Iselinge educatieve faculteit Doetinchem).

Cílem spolupráce bylo hledání prostředků hlavně pro integrovanou výchovu a vzdělávání, jejichž cílem je snazší integrace minoritních nebo jinak odlišných skupin do většinové populace.

Roky 1996 – 1998 znamenaly především první mezinárodní setkání pedagogů, při nichž se definoval základní rámec spolupráce. V prosinci 1996 se uskutečnila pracovní schůzka v Litomyšli, v říjnu 1997 v Doetinchemu a v září 1998 opět v Litomyšli, pak již následovaly výměnné studijní a poznávací pobyty studentů v doprovodu pedagogů střídavě v jednotlivých zemích.
 


 
1998 pracovní setkání v Litomyšli

Německo: Ilse Brall, Margarete Fahlenbock, Brigitte Schmit-Neuerburg, Gisela Hohlwein, Claudia Schlingermann, Ingelore Kleinow, Monika Dechant
Nizozemsko: Gerke Hoekstra, Henk van Es, Rob van Dongen
 
Tato mezinárodní spolupráce byla obrovskou motivací pro studium cizích jazyků. Jednacím jazykem byla po společné dohodě stanovena němčina, ovšem při spolupráci studentů se vždy dbalo na uplatnění němčiny i angličtiny. Zahraniční pobyty byly pro všechny studenty i pedagogy velkým obohacením. Naše škola přispívala především poznatky a zkušenostmi z dramatické, hudební, tělesné a výtvarné výchovy, my jsme měli možnost poznat v cizině nové vyučovací metody na základních školách, integrovanou výuku a bohatou škálu alternativního školství.
 
V lednu 1999 se skupina studentů VOŠP v doprovodu pedagogů naší školy zúčastnila „Múzického týdne“ v Hudební akademii v Heeku v Německu, kde společně s německými a nizozemskými studenty pracovali v kreativních skupinách – stínové divadlo, pantomima, hra na bicí nástroje, malba, práce s materiály apod.
 
V září 1999 byl na základě spolupráce se zahraničními institucemi schválen komisí EU v Bruselu společný mezinárodní projekt 71 575 – CP – 1 – 1999 – DE – COMENIUS 3.1 s názvem „Budoucnost učení v moderní společnosti v Evropě“. Výsledkem byl didaktický videofilm „Učení pro změněný život a práci v tomto tisíciletí“, který byl distribuován v jazycích zúčastněných zemí – češtině, němčině a holandštině. Film natočila německá firma TRICAST z Wuppertalu za finanční podpory EU. Obsahem filmu je několik okének do světa učení, která slouží ke znázornění vzdělávacích a vyučovacích metod. Na natáčení filmu v Římě a Wuppertalu se podíleli i naši studenti a vyučující. Natočili pantomimu „Chuť jablka“ a sekvenci z prožitkové pedagogiky „Hvězdář“.
 
 

 
 
V listopadu 1999 pořádala naše škola k 10. výročí realizace Úmluvy o právech dítěte festival tvořivosti „Dítě a jeho práva“. Mezi významné hosty patřili i studenti a pedagogové partnerských škol v Essenu a Doentichemu.
 
V únoru 2000 proběhly v Německu v Essenu a Eringerfeldu semináře „Autonomní učení“ a „Komunikace a kooperace v týmu“, v Nizozemsku v Doetinchemu „Multimediální komunikace“. Těchto seminářů se zúčastnili studenti všech tří partnerských škol.
 

 
V září 2000 absolvovali zahraniční a čeští studenti společně turistický kurz ve Vranicích a hru z oblasti prožitkové pedagogiky „Zóna“, v listopadu 2000 se naši studenti již podruhé zúčastnili „Múzického týdne“ v Heeku.
 

Po pracovním setkání pedagogů partnerských škol v Litomyšli v březnu 2001 byla zahájena druhá fáze spolupráce v rámci mezinárodního projektu COMENIUS 3.1, jejímž cílem bylo vytvoření společných webových stránek, které sloužily k rozšíření komunikace mezi studenty a pedagogy všech tří partnerských škol.

V květnu 2001 se naši studenti se svými pedagogy zúčastnili v Německu a Nizozemsku velmi hodnotných seminářů a exkurzí spojených s naším projektem.

V únoru 2002 se konal v Kolíně nad Rýnem Veletrh vzdělávání, na který naše škola přijala pozvání německé národní agentury pro program SOKRATES a Semináře v Essenu. Zde jsme se podíleli na prezentaci společného produktu – didaktického videofilmu.

V listopadu 2002 se konal 2. ročník úspěšného festivalu tvořivosti „Svět vhodný pro děti“, kterého se opět účastnily naše partnerské školy z Německa a Nizozemska.

Období naší intenzivní spolupráce se zahraničními institucemi bylo velmi náročné, inspirativní a krásné, zanechalo u všech zúčastněných hluboké dojmy a vzpomínky. Po přestávce, kdy jsme mohli v klidu zpracovat naše zkušenosti, jsme dospěli ke společnému rozhodnutí pokračovat v naší spolupráci, která se zaměřila především na prezentaci pěveckého sboru KOS. v Nizozemsku a Německu (http://www.sborkos.wz.cz)

Úplně na závěr ještě jedna zpráva studentů VOŠP a SPgŠ Litomyšl!

 
Zpráva českých studentů o pobytu v Německu a Nizozemsku ve dnech 11. - 18. května 2001
Studenti VOŠP a SPgŠ Litomyšl na semináři v Nizozemsku
 
Pátek 11. května
 
 
 
 
Je něco  po 23. hodině a po silnicích ČR se pohybuje mikrobus značky Ford, jež skrývá malou, ale zato optimisticky naladěnou česku delegaci. Tento tým je složen z pěti studentů, dvou paní profesorek a jednoho řidiče.
 
Naše cesta se ubírá směrem Litomyšl - Praha - Teplice - Cínovec … směrem … Chemnitz a Kassel. V Kasselu jsme měli malou pauzu, při které jsme si prohlédli vrch Karlsberg s obrovskou sochou Herkula. Po této přestávce jsme vyrazili dále směrem přes Dortmund do Essenu, kam jsme dorazili zhruba v 15:30 hod v sobotu 12. 5. 2001. Zde nás očekávali pedagogové a studentky naší partnerské školy - Semináře pro učitele základních škol. Zde se také naše malá výprava rozdělila . Každý z nás byl ubytován u jiné německé studentky a s nimi jsme trávili všechen čas.
 
Pondělí 14. května
 
Ráno jsme vyráželi směrem do Nizozemska. V Doetinchemu jsme byli hosty Vysoké školy pedagogické pro učitele základních škol. Zde už začínala pořádná práce  - „Seminář o vytváření homepage a moderní formy výuky“. Večerní program byl rozdělen na dva proudy, a to studentský a učitelský. Každá skupina trávila večer odděleně a jistě i odlišně.
 
Úterý 15. května
 
Po vydatné snídani nás čekal už celodenní program. Začínali jsme v devět hodin a až do večera asi tak do osmé hodiny jsme se zabývali prací na Internetu. Vytvořili jsme tři skupiny, ve kterých jsme byli jako studenti promícháni tak, aby každá skupina měla zástupce z každé země. Nejprve jsme byli seznámeni se softwarovým a hardwarovým vybavením školy a pak už jsme se vrhli do práce. Každá skupina měla za úkol vypracovat homepage jednoho ze států (NL - D - CZ) a ukázat systém jeho školství. Také se besedovalo o možnosti zlepšení vlivu pedagogů na studenty a žáky.
 
Středa 16. května
 
Dnes nás čekal cestovní den. Naše cesta vedla do města Den Haag. Zde jsme navštívili instituci zabývající se programy pro rozvoj základních škol (možnosti využití nejmodernější počítačové technologie) a zúčastnili se  tématické exkurze „Technologie a společnost“. Na Vysoké škole pedagogické v Haagu jsme byli seznámeni se vzdělávacími programy, v nichž se počítá s pravidelným využíváním multimédií při výuce na základních školách i při samostatné přípravě. Volnou chvíli jsme strávili procházkou u moře a v místním obchodním centru. Pak následoval výlet do Amsterdamu, který nás zaujal nejen svými pamětihodnostmi.
 
Čtvrtek 17. května
 
Dopoledne jsme shrnuli naši spolupráci a všechny skupiny prezentovaly  své projekty. Také jsme otevřeli komunikační portál na Internetu. Asi tak ve 13:30 jsme vyjížděli už směrem domů přes Kolín nad Rýnem, kde jsme ještě navštívili gotický dóm a prohlédli si město. A pak už směr Frankfurt nad Mohanem – Rozvadov – Pardubice a Litomyšl, kam jsme dorazili chvíli před polednem dne 18. května 2001.
 
 A co nám  tento seminář přinesl? Věřte mi, že hned několik důležitých věcí najednou. Zjištění, že umět jazyk je opravdu velmi důležitá věc a také že lidé jsou všude stejní. Ať už je to Němec nebo Nizozemec, všichni jsme jen lidi. Všude je láska, ale i nepřátelství. Naučili jsme se nové věci týkající se výpočetní techniky a také přístupu k dětem. Mohli jsme porovnávat systémy školství, techniky výuky, zvyky a osobní názory na cokoliv, co nás napadlo. Myslím si, že jsme se všichni vzájemně moc naučili a také se poučili.
 
 Jiří Rejda