Mezinárodní seminář

29.10.2017 - 10:58

Mezinárodní kontaktní seminář E-twinning v Krakově  5.- 8.10.2017  

 

V říjnu proběhl v polském Krakově mezinárodní kontaktní seminář pro učitele středních odborných škol z evropských zemí, kteří měli zájem zapojit svoji školu do programu E-twinning a Erasmus+.

V pátek jsme se seznámili s nástroji E-twinningu, novými metodami práce, informačními zdroji, využitím moderních komunikačních prostředků (mobilní telefony, tablety, PC ve výuce), internetovými zdroji atd. Pracovní dílny vedli zkušení učitelé-lektoři.

Sobota byla věnována programu Erasmus+ , VET, a také vyhledávání partnerů pro konkrétní projekty. V sobotu večer se uskutečnila prohlídka města Krakov s průvodcem. Osobní setkání s učiteli - kolegy je nejlepší možností pro navázání kontaktů.

Podařilo se mi najít partnery pro projekt, který se bude jmenovat United in Diversity. Mělo by do něho být zapojeno 9 škol z EU. Hlavním tématem projektu je ukázat historické a kulturní rozdíly jednotlivých zemí a regionů ve sjednocené Evropě.                                                          

Mgr. Marie Fryaufová