Mezinárodní projekt - výměnný pobyt studentů

26.10.2019 - 10:21

Mezinárodní projekt Výměna žáků a studentů s partnerskou školou v Německu OSZ 1 Eberswalde, Abteilung 3, Sozialwesen, pokračuje i v tomto roce

Náš projekt Výměna žáků a studentů partnerských škol se konal ve dnech 21. - 26. 10. 2019. Jednalo se o další ročník žákovské výměny, který navázal na mnohaleté minulé zkušenosti s touto akcí.
Projekt se uskutečnil (jako už pravidelně) za finanční pomoci Česko – německého fondu budoucnosti.
Letošní ročník sice na rozdíl od minulých ročníků na základě dohody proběhl jen jednostranně (pouze jeho část v Litomyšli), o to intenzivnější ale byly kontakty mezi žáky a studenty obou zemí.
Po ubytování na Domově mládeže Strakovská němečtí studenti (budoucí vychovatelé a speciální pedagogové) společně s českými žáky a studenty vyrazili na prohlídku městem. Jako už několik posledních let doprovázela skupinu německých žáků paní Kerstin Spindler.
První školní den v Litomyšli byl zahájen osvědčenou aktivitou v dosavadní spolupráci – němečtí studenti se zúčastnili jednoho celého všedního dne ve škole se svými českými „patrony“ a byli z tohoto důvodu rozděleni do tříd po jednom či dvou. Společně absolvovali jednotlivé vyučovací hodiny podle rozvrhu hodin a případné volno trávili společně se svými "novými" spolužáky. Díky tomu se dostali do kontaktu s mnoha žáky a poznali (a dále i fundovaně diskutovali) různé typy studia a skladbu předmětů. V plánu byla i exkurze do míst odborné praxe - mateřské školy Lidická a Speciální školy Litomyšl. Zde se německá skupina rozdělila podle svého zaměření (polovina byla z oboru HEP - Heilerziehungspflege a polovina E - Erzieher) do obou institucí. V mateřské škole měli dokonce možnost sledovat průběh praxe našich studentů třetího ročníku.
Součástí programu byla i návštěva kulturních památek v Litomyšli (prohlídka Zámeckého návrší a interiéru zámku), návštěva Prahy a samozřejmě i mnoho společných neformálních setkání při sportu a zábavě. S velkým ohlasem se setkal turnaj smíšených družstev v bowlingu ve Sportovní hale, pro vítěze měla paní Spindler nápadité ceny. Vyvrcholením akce byla příprava interaktivních her pro žáky osmých a devátých tříd III. ZŠ Litomyšl, které jsme realizovali v pátek 25. 10. 2019 dopoledne. Jak uvádí jeden z německých žáků, ačkoli panovaly obavy z toho, jak to dopadne, nakonec to pro mnohé znamenalo výbornou odbornou zkušenost a povzbuzení.
Naši partneři odjížděli domů, podle vlastních slov, s novými představami o životě v naší zemi a všichni shodně tvrdí, že toto rozhodně nebyla jejich poslední návštěva u nás. I nadále jsou se svými českými kamarády v kontaktu na sociálních sítích.
Eliška Veseláková (S3.D) na závěr řekla:
„Podle mě si čeští i němečtí studenti výměnný pobyt užili. Jazyková bariéra nebyla žádnou překážkou, jelikož když nebudete něčemu rozumět německy, domluvíte se anglicky. Co jsem si z tohoto pobytu odnesla? Hlavně se nebát mluvit, protože je důležité se domluvit a ukázat ochotu a pomoc i cizincům.“
A Eliška Krumplová (S4.C) dodává:
„Nám všem se tento výměnný pobyt líbil a moc jsme si ho užili. Máme nové přátele, zážitky a skvělé vzpomínky ze střední školy, na které budeme vzpomínat celý život. Jsme moc rádi, že jsme tuto příležitost měli.“

Přílohy: