Kurz nástěnné malby v Opole

11.11.2019 - 14:15

V posledním říjnovém týdnu týmy učitelů nominované partnerskými školami společně absolvovaly první projektovou vzdělávací aktivitu, tedy první z řady kurzů freskové výmalby.

Workshop probíhal v polském Opole, v budově gymnázia Mikuláše Kopernika, pod vedením francouzských výtvarníků z asociace Les Passeurs de fresques. Každá z partnerských organizací na kurz vyslala čtyři učitele.

Účastníci workshopu se během 6 pracovních dnů naprosto ponořili do činností, na které ve své učitelské profesi jen tak nenarazí. Ze začátku nebylo jednoduché uvěřit, že za necelý týden bude možné zrealizovat fresku o rozměrech 5,5, x 2,85 m. Rozsah prací vyžadoval denní pracovní plán vždy od 8:00 do 20:00 hodin.

Účastníci kurzu se postupně seznamovali s technikami, jak zvětšit původní výtvarný návrh do výsledné velikosti a vytvořit maketu fresky na obří papír, poté ji přenést na fólii, přes kterou se linie obrazu posléze přenáší do vlhké omítky. Zásadními dovednostmi je správným poměrem namíchat a natáhnout vápennou omítku a štuk a přitom respektovat nutné technologické prodlevy. Až po zavadnutí omítek je teprve možné přistoupit k finální činnosti, kterou je přenesení linií návrhu do omítky a její postupné probarvování minerálními pigmenty. Barevné intenzity jednotlivých ploch se dosahuje vrstvením pigmentových nátěrů (třeba až 40 vrstev), kde je opět nutné dodržovat technologické prodlevy umožňující vsakování pigmentů do hlubších vrstev omítky.

V zásadě nejdůležitějším momentem takového projektu je správně si rozplánovat denní pracovní fáze nástěnné malby, tzv, giornata. První dva dny workshopu probíhaly intenzivní práce na výrobě makety, její přenesení na fólii a přípravě omítek a štuku první giornaty. Teprve třetí den kurzu došlo na malování pigmenty do vlhké omítky. Celý obraz byl zrealizován ve čtyřech denních fázích.

Francouzští lektoři prokázali schopnosti skvělých učitelů, neboť tým 12 začátečníků trpělivě a s důvěrou provedli všemi technologickými fázemi nástěnné malby a umožnili jim na obrazu pracovat v podstatě samostatně, přičemž jejich konzultační, případně manuální pomoc byla vždy v dosahu.

Pro všechny účastníky byla účast na tomto kurzu úžasným životním zážitkem. Nejen pro to, že v rámci mezinárodního mnohajazyčného týmu společnými silami vytvořili originální výtvarné dílo, ale současně si také znovu uvědomili, jaké to je být v pozici žáků - začátečníků, a že veškerý úspěch či neúspěch v učení a vzdělávání drží v rukou právě učitelé.

Za celý tým patří velké díky Dominique Sabroux, Martin Florent, Benjaminu a Juliette Rivens.