Kolegové z Wandlitz v Litomyšli

29.06.2010 - 00:00
Ve dnech 11. – 13. 5. 2010 navštívily naši školu kolegyně z partnerské školy v německém Wandlitz paní Angela Wucherpfennig a Sabine Griese. Ubytování i stravování měly zajištěno na Domově mládeže naší školy. 
Během pobytu v Litomyšli byl pro ně připraven program, který měl zejména paní Griese představit školu, vyučování i další možnosti spolupráce. Sabine Griese nahradí v příštích letech Angelu Wucherpfennig ve funkci koordinátora naší spolupráce. A vzhledem k tomu, že vyučuje angličtinu, bude do budoucna otevřená cesta i pro spolupráci na bázi angličtiny.
Na programu byly zejména rozhovory s vyučujícími, hospitace ve výuce (ANJ), hospitace v MŠ Lidická, prohlídka VOŠP a SPgŠ – výstava žákovských výtvarných prací na půdě Lety a úlety a prohlídka města. Obě kolegyně byly také přijaty vedením školy a informovaly o dosavadním průběhu spolupráce a o možnostech a termínech setkání v příštím školním roce.
Jana Macková