Erasmus ve školním roce 2021/22

15.10.2021 - 12:32

Spolupráce v rámci projektu Erasmus - pochvalný dopis z Francie adresovaný VOŠP a SPgŠ Litomyšl:

Vážená paní, vážený pane,

ve dnech 19. až 23. července 2021 jste ve spolupráci se sdružením „Les passeurs de fresques“ v Troyes uspořádali setkání 14 českých, polských a německých učitelů v rámci projektu Erasmus+, Freska – obraz Evropy.

Tento program valorizace a objevování kulturního dědictví je díky programu Erasmus+ výsledkem 20 let evropských projektů iniciovaných gymnáziem Lycée «Chrestien de Troyes».

Troyes-Champagne-Métropole soustavně podporuje všechny iniciativy vedoucí ke kolektivnímu zviditelnění rozličnosti evropských regionů, pozvednutí obecné kulturnosti, vzájemného poznávání a porozumění v souvislosti se vzděláváním.

Chtěl bych vám upřímně poděkovat a vyjádřit můj zájem o vaši iniciativu za evropské občanství a za oživování a přenos starého, kolektivního umění, které si váží životního prostředí a povyšuje jej.

Přijměte, prosím, vyjádření mé výjimečné úcty.

Marc Sebeyran

První místostarosta

Místopředseda Troyes-Champagne-Métropole

Přílohy: