ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021

16.07.2021 - 10:45

V červnu (1.6. – 29.6. 2021) dvě studentky VOŠ, Zdeňka Dušková a Lucie Duchoslavová, mohly konečně po komplikacích způsobených covidem-19 dokončit svou tříměsíční praxi  v mateřské škole a ve školní družině v bilingvní škole Komenský ve Vídni. Na praxi nastoupily v lednu 2020, ale vzhledem k opatřením v souvislosti s pandemií musely náhle odjet a po dlouhém roce distanční výuky se mohly konečně v červnu zase vrátit. Vracely se do známého prostředí, o rok starší a těsně před ukončením studia. Děti i učitelky ve školce a vychovatelky ve družině je vřele přijaly a do konce června obě dvě studentky sbíraly zkušenosti, které by jim mohly usnadnit shánění zaměstnání po ukončení studia na Vyšší odborné škole pedagogické v Litomyšli.    

Ve dnech 17.6. – 18.6. 2021 proběhl monitoring, Eva Krátká odjela do Vídně na kontrolu praxe, zajistit závěrečnou dokumentaci k projektu a dojednat termín další tříměsíční praxe pro další dvě studentky ve školím roce 2021-2022. Lucka a Zdeňka sklidily velkou pochvalu za své působení nejen od ředitelky základní školy Marcely Ofner a ředitelky mateřské školy Sabiny Eimer, ale také od ostatních učitelek MŠ a vychovatelek ŠD, se kterými během své praxe spolupracovaly. Na závěr praxe získaly hodnocení od svých mentorek a Europass Mobilita a hlavně řadu cenných zkušeností. Je příjemné vědět, že jsou naše absolventky dobře připraveny jak po teoretické, tak praktické stránce a že dobře obstojí také v zahraničí. Po skončení praxe si odváží z tříměsíčního pobytu ve Vídni nejen spoustu profesních a osobních zkušeností, ale také zážitků a nová přátelství a obrovskou zkušenost s bilingvní výukou.

Zdeňce a Lucce přejeme hodně štěstí v budoucí profesi a těšíme se na další spolupráci ve Vídni.

16.07.2021 - 10:48