ERASMUS+ SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ Z IRSKA

30.05.2022 - 15:25

O tom, jak vypadají mateřské školky v Irsku a v Rakousku a co si představit pod tím, když studenti odjedou na Erasmus, se dozvěděli naše studentky a student prvních ročníků VOŠ, kteří u nás studují předškolní pedagogiku. V rámci prezentací se s nimi o své zkušenosti podělily studentky, které v listopadu a v prosinci absolvovaly tři týdny odborné praxe v předškolních zařízeních v Irsku.

Vzhledem k tomu, že každá z nich byla v jiném zařízení, měli studenti prvních ročníků možnost zjistit, jak irské školky vypadají a fungují, jak se liší od těch českých, ale také jak se liší od sebe navzájem. Adéla, Denisa a Bára povídaly nejen o tom, jak jsou irské mateřské školy vybavené, kolik dětí je ve třídě, jaký mají režim dne a co obnáší práce učitelky, ale také o tom, jak se jim líbil Dublin a jak se bydlí v irských hostitelských rodinách. Naše absolventka Lucka, která se zúčastnila tří měsíční stáže v bilingvní škole ve Vídni, kde absolvovala odbornou pedagogickou praxi jak v mateřské škole, tak ve školní družině, se připojila online a kromě toho, že sdílela své osobní zkušenosti, promítla také video, které v rámci studentské soutěže během stáže natočila.

Těší nás, že touto cestou získají naši studenti cennou osobní a profesní zkušenost, ale prostřednictvím sdílení svých zkušeností umožní ostatním studentům seznámit se s předškolním vzděláváním v zahraničí. Zároveň prezentace slouží jako motivace pro další účastníky programu Erasmus+ a vzdělávacích mobilit v zahraničí, které škola našim studentům nabízí. V letošním školním roce plánujeme další prezentace ostatních studentek, které byly v Irsku, Německu a Rakousku, pro další studenty, naše vyučující a učitelky místních mateřských škol.