ERASMUS+ pro učitele jazyků

20.09.2022 - 08:02

V roce 2020 byl naší škole schválen projekt v rámci programu Erasmus+ Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců s projektovým obdobím od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022. Cílem tohoto projektu je umožnit sedmi učitelům cizích jazyků prohloubit své metodické a jazykové dovednosti na kurzech ve vzdělávacích institucích ve Velké Británii, na Maltě a v Německu. Během letních prázdnin 2021 se čtyři vyučující anglického jazyka z naší školy zúčastnili jazykově-metodických kurzů na Maltě, v roce 2022 absolvovaly tři učitelky vzdělávací kurz ve Velké Británii a jedna učitelka se zúčastnila kurzu v Německu. Na jazykově-metodických kurzech se naše pedagožky potkaly se svými kolegy učiteli z mnoha evropských zemí. Mohly si s nimi vyměňovat zkušenosti z praxe, získat moderní učební strategie, porovnat školské systémy, ale i navázat nová osobní přátelství a přemýšlet o budoucích partnerských projektech. Po odpolední výuce mohly poznávat život v cizí zemi, chování a zvyky místních lidí, stravovací zvyklosti, historii města, krásnou přírodu a pamětihodnosti. Důležitou součástí projektu je i sdílení zkušeností a inspirace s ostatními kolegy z pedagogické školy, proto i tento rok v září si účastnice kurzů připraví workshop pro ostatní vyučující cizích jazyků. Představí zde nové aktivity a náměty do výuky, které si osvojily na kurzech. Metodický zásobník, který byl vytvořen na základě kurzů v roce 2021, tak bude rozšířen o další výukové materiály, pracovní listy a seznam internetových vzdělávacích platforem. Nadále zůstane tento zásobník k dispozici v kabinetě cizích jazyků v tištěné i digitální podobě.

Přílohy: