Erasmus+ pedagogická praxe studentů VOŠP v zahraničí

31.05.2022 - 14:22

ERASMUS+ VZDĚLÁVACÍ MOBILITY ŽÁKŮ V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ OHLÉDNUTÍ ZA PROJEKTEM ODBORNÁ PRAXE V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍCH …

 

… v Rakousku, Německu a Irsku, slušelo by se dodat, protože právě v těchto zemích měli naši studenti v uplynulých třech letech příležitost absolvovat pedagogickou odbornou praxi a nahlédnout pod pokličku tamních mateřských škol. Měli tak možnost na základě vlastní zkušenosti porovnat systém předškolního vzdělávání u nás s tím, jak to funguje jinde. Většinou odjížděli na praxi s lehkými obavami, zda všechno zvládnou a s velkými očekáváními, jaké to tam bude. Co se týká obav, ty se rychle rozptýlily, protože ve všech případech naši studenti obstáli skvěle. Jednak si sami během praxe uvědomovali, jak dobře a kvalitně jsou připraveni hlavně po odborné stránce a přestože se někteří obávali jazykové bariéry, nakonec všichni praxi zvládli výborně i po jazykové stránce a celkem rychle se začlenili do pedagogického týmu. Největší odměnou však byla slova chvály od jejich mentorů, kteří je měli v zahraničních školkách na starosti a zajišťovali nejen hladký průběh stáže, ale také vyplňovali závěrečné hodnocení ECVET a v rámci monitoringu, který probíhal na konci praxe, dále vyzdvihovali jejich silné stránky a kvalitní přípravu. O tom, že to myslí vážně, svědčí i četné nabídky našich nových partnerů na další spolupráci nebo pracovní nabídky pro naše absolventy Vyšší odborné školy pedagogické.

V závěru jen krátkce k těm očekáváním, která se bohužel ne vždy naplnila. Díky zahraniční praxi si naši studenti uvědomili, jak kvalitní předškolní vzdělávání u nás nabízíme a jak velké rozdíly se mezi jednotlivými systémy dají najít. A že je co srovnávat – lesní mateřská škola v Německu, mateřská škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jak v Německu, tak v Irsku, mateřské školy a elementární vzdělávání s prvky Montessori pedagogiky Irsku a v Německu, běžné mateřské školy pro děti od šesti měsíců v Irsku a bilingvní mateřská škola a školní družina v Rakousku. Studentky nám pravidelně posílaly zprávy, které jsou dostupné na stránkách školy a sociálních sítích, uspořádali jsme prezentace pro naše studenty Vyšší odborné školy pedagogické a Střední odborné školy pedagogické, pro vyučující naší školy, ale také pro učitelky mateřských škol v Litomyšli a okolí. Některé studentky se rozhodly své zkušenosti a poznatky během praxe využít v absolventských pracích, které jsou dále ve školním informačním systému dostupné jako studijní materiál. Závěrem lze říct, že tento projekt nás nejen jako školu posunul dál, ale také výrazně zvýšil zájem ostatních studentů o účast na dalších vzdělávacích mobilitách.  

Mgr. Eva Krátká

Přílohy: