Dlouhodobá stáž studentek ve Vídni

12.01.2020 - 19:23

V neděli 12.1.2020 odjely studentky druhého ročníku VOŠ, Lucie Duchoslavová (V2.A) a Zdeňka Dušková (V2.B) do Vídně, kde budou absolvovat odbornou praxi v bilingvní škole SCHULVEREIN KOMENSKY.

Obě dvě budou během praxe působit jak ve školní družině při obecné škole – Volksschule, tak v mateřské škole. Každá ze studentek má přidělenou svoji instruktorku a svoji výchovnou skupinu. Věříme, že tato odborná praxe v rámci ERASMUS PRO pro naše studentky bude obrovskou zkušeností a přispěje k jejich osobnostnímu, jazykovému a především profesnímu rozvoji. Těšíme se, že se s námi podělí o nové zkušenosti a zážitky v rámci prezentací a besedy po jejich návratu.