COMENIUS 1

14.03.2007 - 00:00
       
  
    VOŠP a SPgŠ Litomyšl se v letošním školním roce (2006/2007) zapojila do tříletého programu Evropské unie Comenius1. „From Their Past, Our Future“ ( „Z jejich minulosti vychází naše současnost“). Do projektu je zapojeno 5 zemí - Španělsko, Polsko, Francie, Skotsko a Česká republika. Společným komunikačním jazykem všech účastníků je angličtina.
    Cílem projektu je vzájemná komunikace a spolupráce studentů jednotlivých škol. Žáci si během projektu uvědomí důležitost Evropské unie studiem historických událostí, které vedly k rozdělení Evropy po druhé světové válce. Společně díky informačním technologiím, využití internetu a vzájemným návštěvám zjistí a vymění si informace o jednotlivých zemích a jejich kulturních rozdílech.
 
    V prvním roce se zaměří především na poznání jednotlivých zemí. Z jejich prací bude sestaven mnohojazyčný mini-slovníček nejčastěji užívaných frází ve společenském styku. Tento slovníček by měl obsahovat i současný hovorový jazyk teenagerů. Zajímavý je rovněž dotazník o tom, co si o sobě vzájemně myslíme, jaké jsou přednosti a nedostatky jednotlivých národů. Postupně by se tyto názory měly buď potvrdit, nebo vyvrátit. Studenti by měli „bořit bariéry“, které mezi národy leží. Každá škola se bude snažit představit ostatním svůj domov, region, vlast vytvořením prezentace v programu Power Point.
 
    Ve druhém roce se pozornost studentů zaměří na 1. a 2. světovou válku, její vliv na osudy národů i jednotlivců, důsledky pro daný region. Zde bychom chtěli využít i materiály z městského muzea a archivu. Žáci by si měli vyzkoušet práci reportérů v terénu a aktivně vyhledávat informace, nahrávat rozhovory s pamětníky atd.
 
    Ve třetím roce by si žáci měli všímat specifických rozdílů mezi jednotlivými státy ve sjednocené Evropě. Měli by si vyzkoušet natočit krátký dokumentární film s tématikou života teenagerů. Všechny materiály budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách, které vytváří vedoucí projektu ve Španělsku.
 
    Na podzim (4.- 9. října 2006) proběhla první koordinační schůzka všech zástupců účastnických zemí. Setkání se uskutečnilo ve španělském městě Mieres, oblast Asturias. Jeho cílem bylo jednání o spolupráci škol, upřesnění detailů projektu a vzájemné poznávání koordinátorů jednotlivých zemí.
 
    Ihned po návratu z koordinační schůzky byl na škole založen Comenius Club, ve kterém pracují žáci z prvních a druhých ročníků. Pod vedením vyučujících anglického jazyka aktivně pracují na realizaci projektu. Využívají veškeré informační technologie a komunikují se studenty spolupracujících škol.
 
    Na jaře (25.- 30. dubna 2007) se čtyři vybraní studenti zúčastní spolu s vyučujícím další partnerské schůzky, která se tentokrát bude konat ve Francii v Paříži.