Celostátní konference učitelů matematiky

23.10.2017 - 07:05

1 + 2 = 3 …dny konference učitelů matematiky na Pedagogické škole

Litomyšlská pedagogická škola hostila ve dnech 19. – 21. října 2017 celostátní konferenci učitelů matematiky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Setkání pod názvem „JAK UČIT MATEMATICE ŽÁKY VE VĚKU 10 –  16 LET“ organizuje Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků (SUMA JČMF) ve spolupráci s VOŠP a SPgŠ pravidelně každé 2 roky, tématem jsou aktuální problémy vzdělávání v matematice a místem setkání je vždy „naše“ Litomyšl. Akce proběhla pod záštitou radního Pardubického kraje Ing. Bohumila Bernáška.
Na programu byly přednášky předních odborníků zabývajících se problematikou matematického vzdělávání (PedF UK, PedF UHK, MFF UK, NÚV Praha, Cermat); páteční dílny a prezentace pak nabídly – v několika souběžně probíhajících tematických blocích – zajímavé informace, praktické náměty a cennou příležitost pro výměnu zkušeností přítomných učitelů a matematiků. Velký prostor letos dostalo téma práce s nadanými dětmi, různé hlavolamy, rébusy a matematické hry, došlo ale též například na zhodnocení výsledků jednotných přijímacích a maturitních zkoušek a analýzu žákovských řešení. 
Vyjádřeno řečí čísel: 120 účastníků, 30 lektorů a přednášejících, 8 zahraničních odborníků (ze slovenských vědeckých a školských institucí), 7 přednášek, 33 dílen, to vše dohromady naplnilo úctyhodných 2010 minut, tj. téměř 35 hodin odborného programu. 
Neméně bohatá byla náplň doprovodná a kulturní. Účastníci konference se do Litomyšle rádi vrací právě i pro místo samo. Díky podpoře Města Litomyšle, Pardubického kraje a JČMF může program probíhat nejen v budově Pedagogické školy a jejího Domova mládeže, ale též v Novém kostele a na zámku. O úvodní naladění na vlnu nejlepších tradic kvadrivia věd a umění se postaral sbor Kos, rovněž komentované prohlídky piaristického chrámu, soch Olbrama Zoubka v zámeckém sklepení a večerní procházka setmělou Litomyšlí se setkaly s pozitivním ohlasem. 
Díky vstřícnosti ředitele školy S. Leníčka a odbornému programu, který sestavuje H. Lišková, akce na Pedagogické škole již definitivně zakořenila, stala se tradicí. Za dva roky na shledanou, tak se loučili účastníci konference s Litomyšlí a Pedagogická škola s nimi, od roku 2001 již po deváté! Řečí čísel: SUMA 2017 + 2 = 2019 / lit9

Jan Vávra, VOŠP a SPgŠ


 

Prezentace ke stažení zde:

Přílohy: