Celostátní konference učitelů matematiky

23.11.2015 - 17:40

Ve dnech 22. - 24. 10. 2015 probíhala ve spolupráci JČMF
a VOŠP a SPgŠ Litomyšl

Celostátní konference učitelů matematiky s mezinárodní účastí

"Jak učit matematice žáky ve věku 10 - 16 let".  

Hlavní téma konference - Kritická místa ve výuce matematiky.

Podrobnosti najdete na www.suma.jcmf.cz pod heslem Akce - Jak učit matematice  ...

Prezentace  hlavních přednášek jsou volně dostupné v přílohách.

Přílohy: