Beseda na téma „Naše svoboda!?“

25.02.2020 - 07:32

Pro všechny své žáky, studenty a učitele zorganizovala VOŠP a SPgŠ mimořádnou debatu na aktuální společensko-politická témata s názvem „NAŠE SVOBODA!?“. Akce proběhla 8. října 2019 v rámci mezinárodního projektu Erasmus+ který nese název Freska – obraz Evropy a posloužila jako myšlenková příprava studentů před prací na výtvarném zadání, které si za ústřední téma zvolilo právě evropanství.

Pozvání do debaty přijali tři hosté – politoložka Anna DURNOVÁ z Institutu univerzitních studií ve Vídni, novinářka a moderátorka Pavlína KVAPILOVÁ a redaktor a moderátor ČT Václav MORAVEC. Diskuzi s hosty na pódiu vedli žáci 3. ročníku SŠ Filip Špinka a Štěpán Hartl. Hovořilo se o postavení naší republiky v současné Evropě, o významu svobodných medií pro demokratickou společnost, o významu aktivního občanství a v souhrnu také o úspěších i chybných krocích uplynulých 30 let. Hlavním záměrem debaty bylo přivést mladé lidi k zamyšlení nad důležitostí demokratických institucí a jejich významem z hlediska ochrany základních lidskoprávních hodnot a svobod.

Beseda byla posluchači i aktéry velmi pozitivně vnímána, pro mnoho žáků v sále znamenala jeden z prvních vhledů do politického a společenského dění kolem sebe, které často ani nevnímají, a významný podnět k zamyšlení se nad svým místem v občanské společnosti.

V neformálním rozhovoru s vedením školy po ukončení debaty nabídl Václav Moravec našim žákům a studentům účast na živém natáčení pořadu FOKUS VÁCLAVA MORAVCE dne 12. 11. 2019 v Praze v Betlémské kapli. Nabídka byla přijata, a tak někteří z našich žáků, jichž se přihlásilo téměř 50, mohli v přímém přenosu položit otázku na téma HLEDÁNÍ PRAVDY V DNEŠNÍM SVĚTĚ některému z hostů, mezi nimiž byla slovenská prezidentka Zuzana ČAPUTOVÁ, předseda Ústavního soudu Pavel RYCHETSKÝ, imunoložka Blanka ŘÍHOVÁ a etik Marek Orko VÁCHA.

Těší nás, že se žáci a studenti litomyšlské pedagogické školy mohli těchto významných a inspirativních akcí zúčastnit, a věříme, že setkání, jako byla tato, vzbudí jejich zájem o politické dění a pomohou formovat podobu naší budoucí občanské společnosti.