Asociace výtvarných pedagogů Litomyšl 2016

02.10.2016 - 10:52

Ve dnech 30.9. – 2.10.2016 pořádala Asociace výtvarných pedagogů pod záštitou p. Radomila Kašpara, starosty Litomyšle, ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání v Praze a Vyšší odbornou školou pedagogickou a Střední pedagogickou školou v Litomyšli celostátní setkání s názvem INOVACE  VE  VÝTVARNÉ  VÝCHOVĚ III, akreditované MŠMT.

Akce se konala v kreativně působivých prostorách vaší školy, která  pro každého příchozího má svůj genius loci, téměř vznešenou atmosféru. 
Účastníci měli možnost, vedle přednášek, workshopů, návštěvy ateliérů fakulty restaurování Univerzity Pardubice, setkat se s výjimečnými osobnostmi - ing. arch. Josefem Pleskotem, či galeristou Zdeňkem Sklenářem.
Stále se potkávám pouze s velice kladným hodnocením semináře. Perfektní organizací, dokonalou péčí o hosty se na něm podílely paní Mgr. Jitka Klofandová a paní Mgr. Šárka Večeřová.
Velký dík také patří panu řediteli Stanislavu Leníčkovi, který od začátku několikaměsíčních příprav pomáhal nejen vstřícným jednáním, ale i konkrétní nabídkou kvalitního ubytování hostů 
v moderních prostorách Domova mládeže.
Domnívám se, že celá akce  bude přínosem  pro reklamu vaší školy. Seminář totiž navštívili pedagogové ze všech typů škol, z celé republiky, i z Moravy.

Děkuji Vám za dokonalou spolupráci.  Mgr. Alena  Hůrková, předsedkyně AVP
 

Přílohy: