Adaptační kurz

05.09.2021 - 08:28

Žáci prvních ročníků Střední pedagogické školy absolvovali adaptační kurz a zahájili tak úspěšně své studium v Litomyšli.

Prosíme všechny, aby z hygienických důvodů věnovali dostatečnou pozornost vyprání a vyčištění všech oděvů.

Při příchodu do školy se za přítomnosti třídních učitelů otestujete antigenním testem.

Přejeme Vám příjemné zahájení středoškolského vzdělávání.

ředitelství školy