Výzva k podání nabídky

31.03.2021 - 14:41
Budova VOŠP a SPgŠ Litomyšl

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22 jako zadavatel, vyzývá uchazeče k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  ( dále i „zakázku“), a to na zhotovení díla - stavby:  „ OPRAVA PAROZÁBRANY STŘECHY NAD JÍDELNOU – DM  VOŠP a SPGŠ Litomyšl “

V případě zájmu o realizaci dodávky, předložte prosím nabídku nejpozději do 19.4.2021 10:00 hodin.

Děkujeme

Mgr. Stanislav Leníček
    ředitel školy

Přílohy: