Výroční vysvědčení

26.06.2020 - 08:35

Výroční vysvědčení za školní rok 2019/2020

žákům 1. - 3. ročníků Střední pedagogické školy vydají třídní učitelé dne 30.6.2020 v 8:00 hodin.

Všem, kteří distanční výuku zvládli, blahopřejeme a všem žákům i učitelům přejeme klidné a radostné prázdniny plné krásných zážitků.

ředitelství školy